DNB steunt aanbeveling ESRB over kapitaaluitkeringen verzekeraars

Op 18 december 2020 heeft de European Systemic Risk Board (ESRB) de aanbeveling over de beperking van uitkeringen door financiële instellingen tijdens de Covid-19 pandemie verlengd tot 30 september 2021.

De Nederlandsche Bank (DNB) blijft de ESRB-aanbeveling steunen. Het is noodzakelijk dat financiële instellingen voldoende kapitaal aanhouden om mogelijk systemisch risico te verminderen. De oproep blijft ook expliciet gekoppeld aan de coronacrisis.


Ten aanzien van verzekeraars zal DNB, net als sinds juli 2020, dividendvoorstellen van verzekeraars kritisch blijven beoordelen. Daarbij geldt onverkort dat instellingen een degelijke en vooruitblikkende analyse moeten maken hoe de coronacrisis en de aanhoudend lage rente omgeving zich verhouden tot het eigen kapitaalbeleid, het toezichtkader en de ESRB-aanbeveling. Verzekeraars worden gevraagd om zeer terughoudend en prudent te zijn. 

Geplaatst op 18-12-2020


Share on: