ACM maakt weg vrij voor directe afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger onderling af te handelen. Verzekeraars zijn verheugd deze nieuwe mogelijkheid te kunnen bieden. De zogeheten ‘directe verzekering’ voor het afhandelen van schades aan motorrijtuigen ziet de ACM als een positieve ontwikkeling.

In de praktijk blijkt dat consumenten het liefst door hun eigen verzekeraar worden geholpen als ze schade hebben. Daarnaast zorgt dit directe contact voor een snellere schade-afhandeling. 


Nu moeten consumenten met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) de schade vaak zelf verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker. Straks kunnen consumenten ook bij de eigen verzekeraar terecht. In dat geval verrekenen verzekeraars de schade onderling. Naar aanleiding van een aantal gesprekken over deze nieuwe regeling met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het Verbond van Verzekeraars enkele aanpassingen in haar bedrijfsregeling doorvoeren. Die maken het duidelijk dat de consument zelf kan kiezen en zorgen ervoor dat nieuwe verzekeraars makkelijk kunnen toetreden tot de regeling.


Algemeen Directeur van het Verbond, Richard Weurding, is positief: “Wij zijn blij dat deze belangrijke stap in de route naar de invoering van een directe verzekering is genomen en dat de ACM dit toejuicht. Deze nieuwe manier van werken is erop gericht om de consument beter en sneller van dienst te zijn." Op 16 december aanstaande wordt de nieuwe aanpak voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Verbond. “Als ook de ALV zijn goedkeuring geeft dan kijken we uit naar implementatie in het tweede helft van volgend jaar,” aldus Weurding.


Uit praktijkonderzoek blijkt dat consumenten schades liever met de eigen verzekeraar afhandelen. Consumentenorganisatie ANWB herkent dat en heeft zich met die reden achter het initiatief geschaard, het Verbond is blij dat zij samen met de ANWB is opgetrokken in dit traject. Verzekeraars verwachten dat schades nu sneller en efficiënter afgehandeld worden. 


Het Verbond heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de ACM. Daarbij is gesproken over keuzevrijheid van consumenten en drempelloze toetreding voor nieuwe schadeverzekeraars. Deze onderwerpen hebben een plek gekregen in de nieuwe bedrijfsregeling.


Ook directeur Mededinging van de ACM, Michiel Denkers, is enthousiast: “Schadeverzekeraars openen een nieuwe route voor consumenten met een WA-verzekering om motorrijtuigschade te verhalen. Dit kan gedoe en ergernis bij consumenten verminderen over schade aan hun voertuig die door anderen is toegebracht. Dat juichen we toe. Consumenten moeten wel de vrijheid houden om rechtstreeks de schade bij de aansprakelijke verzekeraar te verhalen. Daarbij kunnen ze zich laten begeleiden door een onafhankelijk adviseur of bemiddelaar. Daarnaast moet deze regeling geen toetredingsdrempel zijn voor nieuwe schadeverzekeraars. Zij moeten eenvoudig, op basis van eerlijke en objectieve criteria, bij deze regeling kunnen aansluiten. Beide punten zijn nu door het Verbond van Verzekeraars opgepakt.”

Bron: Verbond van Verzekeraars / ACM
Geplaatst op 10-11-2020


Share on: