Het Verbond organiseert een serie livestreams rondom klimaatverandering

Op woensdag 30 september organiseert het Verbond een serie livestreams rondom het thema klimaatverandering en de impact hiervan op schadeverzekeringen. Deze week werd al bekend dat de TU Delft de meest recente gegevens van de bodemdaling in kaart heeft gebracht. Het Verbond zal ingaan op droogte, bodemdaling en funderingen.

De livestream van het Verbond staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor onder andere productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, data scientists/analisten, actuarissen, business developers, innovatiemanagers, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van met name brandverzekeringen en vastgoed.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,= (excl. BTW).
U kunt zich hier aanmelden 


In de nieuwe versie van de bodemdalingskaart door onderzoekers van de TU Delft wordt elk individueel meetpunt getoond. Met meer dan veertig miljard meetpunten in totaal wordt hiermee ook de (in)stabiliteit van Nederland aangetoond. Wegen, rioleringen, spoorwegen, dijken, maar ook industriële complexen en gebouwen vertonen tekenen van instabiliteit. Dit raakt dus zowel de overheid, bedrijven en burgers. Het is duidelijk dat Nederland voor een enorme investering staat als het gaat om onderhoud van infrastructuur ten gevolge van verzakkingen.  

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken, en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt op te maken uit de vernieuwde interactieve bodemdalingskaart van Nederland, die 8 september online is gekomen. 

U kunt deze gegevens inzien op https://bodemdalingskaart.nl.
 
Geplaatst op 11-09-2020


Share on: