NVGA verbaasd over visie Verbond t.a.v. volmachtbeloning

Afgelopen week is de consultatie Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021 gesloten. De NVGA vindt het spijtig te constateren dat sommige marktpartijen deze consultatie aangrijpen om hun zienswijze ten aanzien van volmachtbeloning in de discussie te betrekken, waaronder nu dus ook het Verbond van Verzekeraars.

Op genoemde consultatie heeft de NVGA logischerwijs niet gereageerd omdat deze betrekking heeft op provisietransparantie hetgeen niet van toepassing is op een volmachtbedrijf. Overigens steunt de NVGA hierin de zienswijze van Adfiz volledig.

Voorzitter Gardenier: “Recentelijk is het ons gelukt om met het Verbond van Verzekeraars tot overeenstemming te komen over een belangrijk discussiepunt rondom data en dit te regelen in een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht. Verheugd waren wij dat de prioriteit weer kon liggen op de verdere professionalisering van het Volmachtbedrijf, waarin wij samen met het Verbond van Verzekeraars al flinke stappen hebben gezet. Wij waren dan ook verbaasd over de visie van het Verbond ten aanzien van volmachtbeloning waarmee wij afgelopen vrijdag in de pers werden geconfronteerd en waarover ook niet eerder met de NVGA is gesproken.

Wij hopen niet weer een dossier te hebben met het Verbond waarin wij tegenover elkaar komen te staan. De NVGA focust zich liever op het verder professionaliseren van het volmachtkanaal en de samenwerking daarin met onze businesspartners. Volmachtbeloning zou volgens het Verbond voor transparantie in aanmerking komen omdat anders gevreesd wordt voor een waterbedeffect. Wij delen de motivatie van het Verbond in het geheel niet. Volmachtbeloning is de vergoeding die een volmachtgever betaalt voor het verrichten van werkzaamheden die hij anders zelf verricht en waarover onderling contractuele afspraken zijn gemaakt inzake de hoogte van de vergoedingen en de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

Het zogenaamde waterbedeffect kon in 2011 al niet worden aangetoond en is nu ook niet aan de orde. Toen is de ‘passende’ volmachtbeloning ingevoerd, meer transparantie geregeld over de werkzaamheden van het volmachtbedrijf en de verplichting ingevoerd dat een volmachtbedrijf in een aparte juridische entiteit moet worden ondergebracht, los van het bemiddelingsbedrijf. De volmachtbeloning wordt door de verzekeraar eenzijdig bepaald en is de afgelopen jaren alleen maar gedaald. Er is geen waterbedeffect en dat gaat er ook niet komen.” 
Bron: NVGA
Geplaatst op 18-08-2020


Share on: