NN Group boekt solide resultaten voor eerste halfjaar

Ondanks de huidige turbulente economische omstandigheden presenteert de NN Group solide resultaten voor het eerste halfjaar. CEO David Knibbe vertelt over de belangrijkste prestaties van de Groep.

Verklaring halfjaarcijfers door David Knibbe, CEO
Ondanks de huidige turbulente economische omstandigheden presenteren we vandaag een solide set resultaten voor NN Group. We hebben snel kunnen reageren op de COVID-19 pandemie door de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen en ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Onze Solvency II-ratio blijft sterk met 221% en onze balans is veerkrachtig, met een sterke kaspositie van EUR 1.315 miljoen eind juni 2020. 
 
Het besluit om het slotdividend en het aandelen inkoopprogramma voor 2019 in april op te schorten, volgde op de aanbevelingen van de Europese en Nederlandse toezichthouders in reactie op de COVID-19-crisis en de onzekerheid over hoe dat zich zou ontwikkelen. Het was echter altijd onze bedoeling om die uitkeringen aan de aandeelhouders te doen wanneer de tijd rijp was en daarom kondigen we nu aan dat we het aandelen inkoopprogramma hervatten en een interim-dividend van EUR 2,26 per gewoon aandeel zullen uitkeren, bestaande uit het gecombineerde bedrag van het geschorste slotdividend en het reguliere interim-dividend.  
 
Onze focus ligt nu op het genereren van bedrijfskapitaal (OCG) en ons streven om OCG te laten groeien naar mid-single digit in de loop van de tijd. De OCG in de eerste helft van 2020 bedroeg EUR 543 miljoen, door invloed van de impact van de lage rentevoeten en het feit dat het dividend in de eerste helft van 2020 niet meer dan EUR 2,26 per gewoon aandeel bedraagt en COVID-19. 
 
Wij rapporteren een bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van EUR 926 miljoen, een stijging van 1,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het effect van de pandemie op ons bedrijfsresultaat was beperkt tot ongeveer EUR 30 miljoen, terwijl de omzet en de waarde van de nieuwe productie werden beïnvloed door de beperkingen van COVID-19 en de wijziging van de belastingregels in Japan. In Nederland Leven hebben we de verschuiving naar hoger renderende activa versneld en hebben we bij Verzekeringen Europa diverse kosteninitiatieven genomen om de efficiëntie te handhaven. En in Japan slaagden we erin de afkooprendementen laag te houden, bijvoorbeeld door het aanbieden van polis-leningen.  
 
In het eerste halfjaar zijn bij NN Bank bijna 15 duizend nieuwe hypotheken afgesloten voor een totaalbedrag van EUR 4,4 miljard, tegenover 12,5 duizend hypotheken en EUR 3,7 miljard in de eerste helft van 2019. Het totale vermogen onder beheer bij NN IP is gestegen tot EUR 285 miljard, vergeleken met EUR 276 miljard eind 2019. Onze vermogensbeheerder heeft in het eerste halfjaar een netto-vermogen van EUR 3,5 miljard aan derden aangetrokken, voornamelijk in vastrentende en multiassetstrategieën en in het Nederlandse woninghypotheekfonds. De pandemie heeft begrijpelijkerwijs enige druk uitgeoefend op onze klantenbetrokkenheidsscores (NPS), terwijl de scores van onze medewerkers aanzienlijk zijn verbeterd. Medewerkers geven aan dat zij de maatregelen die het bedrijf neemt om hun welzijn te waarborgen en het werken vanuit huis te vergemakkelijken, op prijs stellen. 
 
We hebben de administratieve kosten in de eerste helft van het jaar met nog eens EUR 21 miljoen verlaagd, waardoor onze totale kostenreductie aan het eind van de eerste helft van 2020 EUR 381 miljoen bedroeg. Na de afronding van de overname van VIVAT Non-life op 1 april zijn we begonnen met de integratie van de onderneming, bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten te heroriënteren naar NN-platforms en door nauw samen te werken met onze tussenpersonen op het gebied van migraties. Over het geheel genomen heeft Schade Nederland goed gepresteerd met een gecombineerde ratio van 94,9% voor de eerste helft van 2020. We nemen maatregelen om de prestaties van het Nederlandse Schadebedrijf te verbeteren, met name bij Disability & Accident.  
 
Tijdens onze Capital Markets Day in juni presenteerden we onze strategie en nieuwe doelstellingen voor de Groep en de afzonderlijke bedrijfssegmenten. Het is ons doel om waarde te creëren ten behoeve van alle belanghebbenden. Onze bredere verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving komt tot uiting in onze niet-financiële doelstellingen die bijvoorbeeld bijdragen aan een snellere overgang naar een koolstofarme economie door onze eigen investeringen te laten overgaan naar een netto-koolstofuitstoot van nul in 2050. Deze toezegging om zich aan te passen aan het Akkoord van Parijs volgt op eerdere stappen, zoals de uitfaseringsstrategie van eigen investeringen in thermische steenkool tegen 2030, de analyse van de koolstofvoetafdruk en de analyse van het klimaat gerelateerde scenario. Eind juni 2020 bedroeg het percentage van ons totale vermogen onder beheer waarbij milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) in het beleggingsproces zijn geïntegreerd, 71 procent. 
 
Met onze prioriteit om een sterke balans te behouden en de strategische acties die we ondernemen om een veerkrachtige en groeiende lange termijn kapitaalproductie te realiseren, zijn we goed gepositioneerd om door volatiele markten te navigeren, winstgevende groei te stimuleren en een aantrekkelijk kapitaalrendement te behalen in de toekomst. 
Geplaatst op 06-08-2020


Share on: