Daling operationeel resultaat Achmea naar €127 miljoen

Uit de Halfjaarresultaten van Achmea blijkt dat de verzekeringsresultaten – ondanks de daling van het operationeel resultaat naar 127 miljoen euro – onverminderd sterk blijven, maar dat de onrust op financiële markten door COVID-19 tot lagere beleggingsresultaten leidt.

Enkele highlights uit het rapport:

 

  • Robuuste solvabiliteit van 204% en gezonde liquiditeitspositie
  • Sterk resultaat Schade & Inkomen; gecombineerde ratio verbeterd naar 93,7%
  • Basiszorgverzekering beperkt verlieslatend als gevolg van COVID-19
  • Sterke groei Schade & Inkomen en internationale activiteiten door online verkopen
  • Groei Oudedagsvoorzieningen met toename van beheerd vermogen tot €211 miljard
  • Diverse initiatieven gericht op het ondersteunen van klanten, medewerkers en maatschappij tijdens de COVID-19-pandemie

 

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur over de resultaten: “COVID-19 heeft een grote impact op de samenleving en op het leven van vele Nederlanders. Een goede gezondheid is het grootste goed en de verspreiding van het virus zet dit onder druk. Naast zorgen over gezondheid, zijn ook veel Nederlanders geraakt door zorgen over hun inkomen, sociale afstand en eenzaamheid. Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit zetten we ons in om de effecten van COVID-19 op de samenleving te beperken.


Omdat ons bedrijf diepgeworteld is in de samenleving willen we hierin toonaangevend zijn. Het organiseren van solidariteit tussen klanten en het verenigen van belangen in de zorg past bij de coöperatieve identiteit van Achmea. Het geeft invulling aan onze maatschappelijke rol. Zo riepen we samen met andere institutionele beleggers wereldwijd, farmaceuten op om samen te werken bij de zoektocht naar een vaccin of geneesmiddel tegen COVID-19. In Nederland heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis in gezamenlijkheid met andere zorgverzekeraars regelingen uitgewerkt om de continuïteit van het zorgaanbod voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders te borgen. Collega’s met een achtergrond in de zorg hebben we de mogelijkheid geboden bij te springen in de zorg, met behoud van salaris. Ook als grote reisverzekeraar zagen we de impact voor onze klanten en hebben wij niet alleen annuleringen vergoed maar ook een actieve rol gespeeld bij repatriëring van klanten die in het buitenland waren gestrand. En als werkgever hebben we al onze 14.000 medewerkers in staat gesteld om probleemloos vanuit huis te werken en onze klanten goed te blijven bedienen, waardoor de continuïteit van onze bedrijfsvoering gewaarborgd bleef. Daarbij profiteerden we van onze aanzienlijke investeringen in IT en digitale klantbediening.”

 

De Kracht van Samen’

“Tijdens onze nieuwe strategische periode tot 2025, genaamd ‘De Kracht van Samen’ gaan we verder investeren in de gecombineerde kracht van onze groep. We blijven inzetten op een verregaande digitalisering van onze dienstverlening. Door onze mobiele en online dienstverlening kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Dit heeft zich onder andere terugbetaald door een grote instroom van klanten de afgelopen periode, ook bij onze internationale bedrijven. Onze merken Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en InShared verwelkomden meer klanten dan eerder rond deze tijd van het jaar. Daarnaast hebben we onze strategie ook verder ingevuld, onder andere door belangrijke voortgang in het bundelen van onze hypotheekactiviteiten en de overname van InAdmin RiskCo, waarmee we een belangrijke nieuwe stap zetten in onze ambitie om de toonaangevende digitale pensioenuitvoerder van Nederland te worden.
 

Hoewel we het afgelopen halfjaar goede strategische voortgang hebben kunnen realiseren, heeft COVID-19 op financieel vlak zijn weerslag gehad. Ons operationeel resultaat is gedaald naar €127 miljoen, door de ongunstige ontwikkelingen op financiële markten en de impact van COVID-19 op ons zorgverzekeringsbedrijf. Door een goede, structurele onderliggende ontwikkeling van ons bedrijf is het verzekeringsresultaat echter sterk en stabiel gebleven. Onze premie-inkomsten zijn gestegen tot €17.675 miljoen en onze financiële buffers zijn solide.”

 

Onzeker verloop

“Het verdere verloop en de impact van COVID-19 blijven onzeker en ook andere uitdagingen kunnen een bedreiging voor ieders welzijn worden. Klimaatverandering staat daarbij hoog op de lijst. Onze missie is en blijft dat we bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Onze strategie, ‘De Kracht van Samen’, is er volledig op gericht om dit te realiseren en om alle huidige onzekerheden en tal van andere ontwikkelingen het hoofd te bieden. Daarbij realiseren we ons dat we zowel intern als extern, nog verder de samenwerking op moeten blijven zoeken met klanten en partners om deze doelstellingen te verwezenlijken. Als coöperatieve organisatie vormt dit al sinds onze oprichting de basis van ons handelen en geeft ons alle vertrouwen dat we ook in deze tijden waarde toe blijven voegen voor klanten en de samenleving.”

Geplaatst op 14-08-2020

< VorigeVolgende >


Share on: