Adfiz komt vandaag met advies in Cijfers 2020

De vandaag verschenen, nieuwe editie van Advies in Cijfers laat zien wat de omvang, het belang en de impact van onafhankelijk advies in Nederland is. Het brengt bewegingen in beeld op het gebied van klantbehoeftes, klantpercepties, ondernemerschap en strategische focus. De uitgave zoomt in op vijf thema’s.


Enkele bewegingen zijn:
  • Meer dan 60% van verzekerings- en hypotheekomzet via onafhankelijk adviseur
  • Zakelijk verzekeringsadvies grootste omzetbron onafhankelijk advieskantoren
  • Toegang tot advies is verslechterd, vooral voor lage inkomens en financieel laaggeletterden
  • Nederland in Europese middenmoot als het gaat om financieel welzijn en financiële geletterdheid
  • Financiële zorgen werknemers kosten bedrijfsleven 8 miljard per jaar (voor de coronacrisis)
  • Gemoedsrust en gezondheid gebaat bij financieel advies
  • Advies vergroot financiële buffers voor dagelijkse tegenslag en werkloosheid
  • Geadviseerde huishouden bouwen in 15 jaar 2 tot 4 keer zoveel vermogen op

Toegang financieel advies verslechterd
De toegang tot financieel advies is de laatste jaren verslechterd. Door het provisieverbod en de nadruk op advieskosten zijn vooral de kwetsbare groepen vaker aangewezen op doe-het-zelven. Zeker voor complexe financiële vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers en de oudedagsvoorziening is dit een probleem. Dat blijkt uit Advies in Cijfers 2020, een uitgave van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Divers wetenschappelijk onderzoek dat in de uitgave wordt aangehaald toont aan dat financieel advies bijdraagt aan financiële discipline, de spaarzin vergroot, schulden helpt voorkomen, beter beschermt tegen risico’s en de algehele gezondheid verbetert. De onafhankelijk adviseur is dan ook voor zo’n 50% van de consumenten het belangrijkste aanspreekpunt op financieel gebied. 
Tegelijk blijkt financieel advies steeds vaker buiten bereik te geraken van kwetsbare groepen, zoals financieel laaggeletterden en huishoudens met een laag inkomen. Zo geeft meer dan 60% van huishoudens met een laag inkomen aan advieskosten niet te kunnen betalen. En kiezen 2,5 keer zoveel huishoudens met weinig financiële kennis voor financieel doe-het-zelven doordat ze opzien tegen de advieskosten. 

Financiële laaggeletterdheid
Financiële laaggeletterdheid is bovendien een omvangrijk probleem. Uit verschillende (internationale) onderzoeken blijkt dat 40% van de consumenten niet weet wat bepaalde financiële basisbegrippen betekenen. Dat 85% van de ondervraagde Nederlanders niet in staat is om vijf financiële basisvragen correct te beantwoorden. En dat deze beperkte financiële geletterdheid leidt tot de neiging om minder te sparen.

Dit alles draagt eraan bij dat 70% van de Nederlandse huishoudens enige financiële zorgen heeft en 20% met betalingsproblemen kampt. Die problemen beperken zich niet tot lage inkomens, want ook bij werknemers met een salaris boven de 65.000 euro geeft 1 op de 5 aan van loonstrook naar loonstrook te leven. Die financiële zorgen zijn niet alleen op persoonlijk vlak een probleem, maar ook op maatschappelijk gebied en voor werkgevers. Een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, kost een werkgever gemiddeld 13.000 euro per jaar. Kosten die veroorzaakt worden door de gevolgen van stress: verminderde concentratie, lagere productiviteit en een hoger verzuim. Op jaarbasis hebben we het dan, omgerekend naar de hele beroepsbevolking, over een kostenpost van ruim 8 miljard euro voor werkgevers.
 
Bijdragen aan oplossing
Kortom: het is van groot maatschappelijk belang om toegangsdrempels tot financieel advies weg te nemen. Adfiz pleit al langer voor meer aandacht voor de verslechterende toegankelijkheid van advies. Bijdragen aan de oplossing zijn onder meer aftrekbaarheid van advieskosten, verlaging van de assurantiebelasting, onderhoudskosten dekken vanuit de premie.
 
Geplaatst op 17-06-2020


Share on: