Rapport DBRS Morningstar over verwacht economisch effect COVID-19

DBRS Morningstar, een wereldwijde kredietbeoordelingsonderneming, heeft een rapport uitgebracht met de titel 'Advanced Economies Can Weather the Coronavirus - For A Season'. In het rapport wordt uitgelegd dat de meeste geavanceerde economieën voldoende fiscale ruimte hebben tijdelijke maatregelen uit te voeren om het negatieve effect van de ziekte van het coronavirus (COVID-19) te verzachten.

De gevolgen van het coronavirus plaatsen bestuursorganen in een moeilijk dilemma. De steunmaatregelen zullen leiden tot een verslechtering van de kosten en een verschuiving van het financiële evenwicht van overheden in de hele wereld. Tot dusver lijken de maatregelen echter voldoende doelgericht en tijdelijk om negatieve ratingimplicaties voor de meeste geavanceerde economieën te voorkomen.
 
"Vergeleken met de jaren die voorafgingen aan de laatste wereldwijde neergang zijn de economische fundamenten in de meeste grote economieën sterker," merkt Thomas R. Torgerson, Managing Director en Co-Head of Sovereign Ratings bij DBRS Morningstar, op. "Er is nog steeds grote onzekerheid over de timing van een herstel, maar we verwachten dat de kosten van fiscale steun beheersbaar zullen blijven voor de meeste geavanceerde economieën."
 
Het rapport dat DBRS Morningstar publiceerde geeft een overzicht van de kredietfundamenten van verschillende grotere, geavanceerde economieën op drie punten in de tijd. Allereerst wordt er een beeld gegeven van de situatie vóór de wereldwijde financiële crisis, daarna volgt hun piekhoogte- en dieptepunten tijdens de wereldwijde financiële crisis, en tenslotte hun positie vanaf eind 2019. De overheidsbalansen zijn niet volledig hersteld, maar andere kredietfundamenten zijn sterker. De schuld/BBP-ratio's zijn voor de meeste overheden materieel hoger, maar de kosten voor het dragen van deze hogere schuldenlast zijn over het algemeen gedaald. De meeste economieën hebben zich volledig hersteld van de financiële crisis, waarbij sommige overheden met minder schulden over het algemeen betere economische prestaties laten zien.
Bron: DBRS Morningstar
Geplaatst op 27-03-2020


Share on: