CED Expertise Centrum Licht Letsel versnelt doorloop dossiers

Om effectief en structureel een aantal knelpunten in de letselschademarkt op te lossen heeft CED het Expertise Centrum Licht Letsel opgericht. Sander Harders en Ronald van Sechel, beide met een stevig track record, zijn als managers aangetrokken om de plannen te realiseren.

Foto v.l.n.r.:  Sander Harders, Ronald van Seche, Rob Pamboer

Het Expertise Centrum zal de doorlooptijd van licht letseldossiers aanzienlijk verkorten, de dienstverlening aan gedupeerden verbeteren en zowel de operationele kosten als de BGK-kosten voor verzekeraars verlagen. Bovendien gaat het Expertise Centrum een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort waarmee verzekeraars worstelen. 

Rob Pamboer, Operationeel Directeur van CED Vitality, waaronder het Expertise Centrum Licht Letsel valt, schetst het probleem van de Nederlandse letselschademarkt. "Ondanks positieve ontwikkelingen en de verlenging van het convenant PIV-BGK blijven vooral de licht letseldossiers met een schadelast tot maximaal 5.000 euro voor veel verzekeraars een issue. Dit zijn dossiers met een verwachte arbeidsongeschiktheid van minder dan 4 weken en een herstelperiode van maximaal 6 maanden. 65% van de letselschades valt onder deze categorie. Deze relatief eenvoudige dossiers hebben nu een veel te lange doorlooptijd: gemiddeld bijna 240 dagen. Dat doet het imago van verzekeraars geen goed. De toenemende schadelast, gecombineerd met een tekort aan letselschadebehandelaren en dus hoge inhuurkosten, lijkt verlammend te werken en een oplossing in de weg te staan."
 
Sneller geregeld, lagere kosten
Met de strategische keuze voor een Expertise Centrum Licht Letsel biedt CED deze oplossing wel. In dit Centrum bundelt CED al haar letselschadekennis en -ervaring. In samenwerking met belangenbehartigers en rechtsbijstand-verzekeraars worden licht letseldossiers binnen 6 maanden eenvoudig en transparant geregeld. Door de controles op kwaliteit en schadelastuitkering in een aparte workflow buiten de dossierafhandeling te houden wordt de doorlooptijd voor gedupeerden drastisch verlaagd en tegelijkertijd de gestructureerde controle op schade-afhandeling aanzienlijk verscherpt. Ook is er extra persoonlijke aandacht voor de gedupeerden, die na melding, binnen 24 uur door een medewerker van het Expertise Centrum worden gebeld.  

Een win-win situatie. "Voor verzekeraars draagt dit absoluut bij aan het realiseren van een positiever beeld over letselschade-afhandeling," meent Rob Pamboer. "Bovendien betekent dit een verlaging van de operationele en buitengerechtelijke kosten en bieden periodieke rapportages een structureel inzicht in de schadelastuitkering. Het idee wordt dan ook goed ontvangen in de markt. De eerste verzekeraars hebben hun interesse al laten blijken."
 
Oplossen personeelstekort
Het Expertise Centrum Licht Letsel van CED krijgt ook een opleidingsfaciliteit. Medewerkers die hier alle kneepjes van het letselschadevak onder de knie krijgen kunnen in een later stadium door marktpartijen worden overgenomen of doorgroeien naar zwaardere letseldossiers. Rob Pamboer: "Verzekeraars kunnen door uitbesteding van de licht letseldossiers aan het Expertise Centrum hun eigen medewerkers inzetten op andere letseldossiers en zo dus de inhuur van externen verminderen. Tegelijkertijd levert het Expertise Centrum met de eigen opleiding een bijdrage aan de oplossing van het structurele personeelstekort in de letselschademarkt."
 
 
Geplaatst op 19-03-2020


Share on: