ACI-Groep zet zich in voor virusbestrijding

ACI-Groep is het eerste bedrijf in Nederland, dat zich op grote schaal inzet op het vlak van virusbestrijding in onder meer bedrijfs-, school- en overheidsgebouwen. Met man en macht wordt er gewerkt aan doeltreffende en efficiënte oplossingen om gebouwen te kunnen ontsmetten.

Met het oog op maatschappelijke verantwoording, zal de kennis en ervaring die hieruit voorkomt worden gedeeld met andere (concurrerende) bedrijven. Alleen op deze manier worden zowel Nederland als de rest van de wereld, weer veilig om te kunnen leven, spelen, leren en werken. De missie van ACI-Groep is om samen te bouwen aan een wereld waarin veilig met elkaar kan worden geleefd. De drie pijlers die hierbij gehanteerd worden zijn tevens de slogan van ACI: Voorzorg, Ontzorg en Nazorg.
 
Erkende laboratoria en veiligheidsdeskundigen richten zich volledig op de testfase waarin zowel systemen als desinfectantia worden onderzocht. Van belang is om hierbij vast te stellen welk systeem en welk middel het meest doeltreffend werkt in een bepaalde situatie. Hierin wordt gestreefd naar perfectie om zo een optimaal resultaat te kunnen garanderen.
 
De tests beperken zich niet tot binnen de muren van het laboratorium. Er zijn al meerdere proeven op locatie gedaan. In korte tijd werden complete schoolgebouwen, sportscholen, gemeentehuizen, kantoorpanden en fabrieken gedesinfecteerd. 
In grote lijnen, is er sprake van twee methodes van waaruit gewerkt kan worden:
  • Het bewust achterlaten van een microscopisch residu, zodat nieuwe bacteriën en virussen ook na de behandeling nog 2-6 weken worden vernietigd;
  • Het niet achterlaten van een residu, omdat dit de uitdrukkelijke wens is van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het gevolg is dat er wel met veel grotere regelmaat ontsmet moet worden. 
Vanzelfsprekend staat de veiligheid van de medewerkers voorop. Alle werkzaamheden worden met grote zorgvuldigheid en met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen uitgevoerd. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op website: www.ACI-Groep.nl 
Geplaatst op 31-03-2020


Share on: