Inschrijving voor het Risk Insurance Traineeship VNAB geopend

Vanwege de behoefte aan nieuwe young professionals in de markt, is de VNAB samen met een werkgroep, bestaande uit leden en partners, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een marktbreed Risk Insurance Traineeship. Geen bedrijfsspecifiek programma maar een ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling, kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakels in de keten.

Gedurende een jaar werken de trainees vijf maanden bij een verzekeraar, vijf maanden bij een makelaar en twee maanden bij een expertisebureau. Daarnaast volgen de trainees een uitgebreid opleidings- en netwerkprogramma. In september 2020 start de eerste pilotgroep met minimaal vijf trainees. 

Inschrijving VNAB-leden en -partners geopend
Op maandag 3 februari vond de informatiebijeenkomst voor VNAB-leden en -partners plaats. Met het Risk Insurance Traineeship wil de VNAB samen met haar leden en partners de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt promoten om zo nieuwe young professionals aan te trekken. De werving en selectie van trainees wordt volledig verzorgd door de VNAB in samenwerking met HR-professionals uit de branche. Het uitgebreide opleidingsprogramma richt zich zowel op het verzekeringsvak als op persoonlijke ontwikkeling en wordt gefinancierd door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam. 


VNAB-makelaars, -verzekeraars en -experts kunnen zich nog tot eind februari aanmelden voor het eerste Risk Insurance Traineeship. Heeft ook uw organisatie interesse in het begeleiden van een trainee? Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Laarman via m.laarman@vnab.nl of 010 253 20 08.

Geplaatst op 07-02-2020

< Vorige


Share on: