Univé installeert eerste schoorsteensensoren

Univé installeert deze maand de prototypen van haar eerste schoorsteensensoren bij twintig Nederlandse huishoudens met een openhaard of kachel. Daarmee zet de coöperatie een nieuwe stap in de ontwikkeling van een slimme oplossing die schoorsteenbranden moet helpen voorkomen. Deze testfase moet een basis leggen voor real-time brandpreventieadvies.

De prototypen worden van december tot het einde van het stookseizoen in april in gebruik genomen om in de praktijk te testen hoe de sensor reageert. Daarnaast wordt met de gebruikstest data verzameld om in de toekomst real-time stookadvies te kunnen geven. 
 
Veiliger stookgedrag
Met de innovatieve schoorsteensensor wil Univé bewustwording over schoorsteenbrandrisico’s vergroten en zorgen voor veiliger stookgedrag. Lindy Borgman, Innovatiemanager bij Univé: ‘Voor brandschade ben je natuurlijk goed verzekerd met een woonverzekering. Maar juist omdat brand traumatisch en levensgevaarlijk is, willen we onze leden helpen om brand te voorkomen en gevolgen van brand te beperken. En in het komende decennium wordt de rol van innovatieve oplossingen als deze steeds belangrijker voor preventie.’
 
KvK Business Challenge
Na een oproep tot samenwerking via de KvK Business Challenge werkt Univé sinds april 2018 samen met een drietal innovatieve ondernemers aan de ontwikkeling van een schoorsteensensor. Dat leidde dit najaar tijdens CES Unveiled in Amsterdam tot de presentatie van een eerste prototype. De technologie wordt geplaatst in de schoorsteen en moet tijdens het stoken de temperatuur binnen het rookkanaal meten. Daarnaast moet de sensor in de toekomst een actueel beeld kunnen geven over de hoeveelheid afzetting creosoot, een brandbare teerlaag van onverbrande deeltjes aan de binnenkant van de schoorsteen, die bepalend is voor het risico op een schoorsteenbrand.
 
Real-time stookadvies
Met elk prototype van de sensor wordt een nulmeting gedaan en bepaald welke temperatuurgrens van toepassing is voor het schoorsteenbrandrisico van de woning. De verzameling en analyse van data die het gebruik van de sensor door twintig huishoudens vervolgens oplevert moet volgens Borgman een basis bieden voor real-time advies voor de gebruiker: ‘Uiteindelijk willen we naar de situatie waarin iedere gebruiker dankzij de sensor via zijn of haar smartphone verneemt wanneer te vochtig hout wordt gebruikt, de luchttoevoer moet worden aangepast of wanneer het tijd is om de schoorsteen te vegen. Aanvullende data over het weer zou daarbovenop nog weergericht advies om wel, niet of eventueel op een andere manier te stoken mogelijk moeten maken.’
 
Onvoldoende voorzorgsmaatregelen
Univé vindt de aandacht voor schoorsteenbrandpreventie geen overbodige luxe. Elk jaar rukt Brandweer Nederland ruim 2.000 keer uit om een schoorsteenbrand te blussen. Volgens de blusdienst zijn roken, koken en stoken de meest voorkomende oorzaken van een woningbrand. Dat laatstgenoemde een groot risico vormt weten veel openhaard- en kachelstokers in Nederland niet, zo laat onderzoek van Univé zien. "Slechts 2 procent acht het stoken van een haardvuur als meest brandgevaarlijk," legt Borgman uit, die de onderschatting ook terugziet in de mate waarin volgens het onderzoek voorzorgsmaatregelen worden getroffen. "Bij een derde van de huishoudens waar hout gestookt wordt, ontbreekt een rookmelder. Bij twee derde is geen koolstofmonoxidemelder geïnstalleerd en in dezelfde verhouding ontbreekt ook een brandblusser voor het geval het misgaat. Een vonkenvanger of haardscherm is slechts bij een kleine 30 procent van de gevallen geplaatst."
Geplaatst op 04-12-2019


Share on: