Sociale partners financiële sector zetten unieke stap op flexibiliserende arbeidsmarkt

Vijf financiële instellingen en 3 vakorganisaties gaan samenwerken om één arbeidsmarkt voor alle werkenden te realiseren. Achmea, a.s.r., ING, Nationale-Nederlanden, VGZ en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen ondertekenen vandaag ‘de werkcode’.

De werkcode bestaat uit vijf uitgangspunten voor het organiseren van werk. Het is voor het eerst dat zoveel sociale partners in een sector afspraken maken van deze orde.

De acht partijen geven daarbij een antwoord op de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. De werkcode biedt vijf uitgangspunten voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden, dus mensen in dienst en mensen die niet in dienst zijn. De code heeft als doel om één arbeidsmarkt voor alle werkenden te realiseren, met gedeelde opvattingen over de invulling van goed werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap. De uitgangspunten zullen de komende drie jaar richtinggevend zijn bij het maken van afspraken in de cao en met leveranciers van arbeid.
 
De uitgangspunten van de werkcode zijn:
  1. Werkenden die gelijk werk verrichten worden gelijkwaardig beloond en gewaardeerd.
  2. Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.
  3. Werk wordt georganiseerd in duurzame arbeidsrelaties.
  4. Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap.
  5. Werken bij een van de aangesloten organisaties draagt bij aan het vergroten van arbeidsmarktwaarde van mensen.
De sociale partners starten hiermee een nieuwe werkbeweging. Ook is de ambitie om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en sectoren. Hoe de werkcode in de praktijk uitgevoerd kan worden is onderwerp van het werkcongres over flexibilisering in de financiële sector, dat vandaag plaatsvindt. Tijdens het congres zullen de acht partijen de werkcode ondertekenen. Om de gesprekken op dit congres te voeden is de whitepaper ‘werk in beweging’ opgesteld. Deze bevat een grote hoeveelheid recente publicaties, onderzoeken en interviews met betrokkenen. 
 
De whitepaper en de code zijn kosteloos te downloaden op www.werkbeweging.org.
Geplaatst op 10-12-2019


Share on: