NARIM Now! thema NARIM Congres 2020

Het thema van het NARIM Congres 2020 is NARIM Now! Deepdive into the 5th revolution.’ Zo trapte Darko Domic, voorzitter van de Congrescommissie, de bijeenkomst voor sponsoren af. Het Congres 2019 dat als thema NARIM University had, was succesvol. Er waren leuke, inspirerende sprekers en de workshops waren interessant. Leren en inspireren is ook in 2020 het uitgangspunt van het NARIM Bestuur.

Vierde en vijfde industriële revolutie

Darko Domic vervolgt: ‘We zitten middenin de vierde industriële revolutie. Digitalisering en robotisering zijn onderdeel van onze werkzaamheden. Een van de kenmerken van deze tijd is de oneindige verbinding. Het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat miljarden mensen met elkaar in contact zijn. Dat brengt nieuwe, verrassende en snelle ontwikkelingen met zich mee. Denk hierbij aan technologische doorbraken op het gebied van AI, nanotechnologie of biotechnologie. Verandering is een van de kernwoorden van deze tijd. Dat betekent dat de vijfde industriële revolutie niet zozeer een gevolg van de vierde industriële revolutie wordt, maar meer een maatschappelijke transformatie. Dus wat is de impact van al die technologische ontwikkelingen op de toekomst, op onze maatschappij, op hoe we met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken, hoe zit het met het nieuwe geld, het milieu, opleidingen. Deze thema’s spelen bij de NARIM-leden en daar gaan we tijdens het NARIM Congres 2020 dieper op in.’

 

Geen copy-paste

Een nieuw congres is geen ‘copy-paste’ van de voorgaande editie. Daarom koos het NARIM Bestuur voor 2020 voor een andere opzet. Tijdens ‘NARIM Now! Deepdive into the 5th revolution’ gaan professionele sprekers die maatschappelijke ontwikkelingen een plekje geven in de vorm van drie sessies: De nieuwe wereldorde, Het nieuwe leiderschap en Het nieuwe geld. Dagvoorzitter is wederom presentator en debatleider Maarten Bouwhuis. Het Congres is op donderdag 28 mei 2020 bij B.Amsterdam en de avond daaraan voorafgaand vindt het diner plaats voor sponsoren en NARIM-leden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Congres 2020 kunt u contact opnemen met een van de leden van de Congrescommissie, te weten Darko Domic, Ralph Mulder en Sylvia Tieland.

Geplaatst op 20-12-2019


Share on: