Donderdag 30 januari 2020 vindt het jaarlijkse congres plaats van het KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Op donderdag 30 januari 2020 vindt het jaarlijkse congres plaats van het KCAF bij de gemeente Haarlem.

Programma (voorlopig)


Begin januari wordt het definitieve programma bekend gemaakt


09.30 – 10.15 uur – Ontvangst  en bezoek informatiemarkt
10.15 – 12.15 uur – Plenaire sessie


Dagvoorzitter: Ferry van der Kwaak. Met o.a. welkom en toelichting wethouder gemeente Haarlem, verder inleiders met lezingen over risicoanalyses bij hypotheekverstrekkers voor klimaat, funderingsschade e.d. (bankensector), circulair bouwen en funderingsaanpakstand van zaken funderingsproblematiek in NL.


12.15 – 13.30 uur – Lunch
13.30 – 16.00 uur – Deelsessies ronde 1


Het KCAF Platform Funderingsonderzoek (voormalig f3O) zal een aantal lezingen verzorgen:

  • Proeftuin houten funderingspalen te Amsterdam, berekeningsmodel bepaling restant levensduur houten palen
  • Houtonderzoek bij kademuren, voortgang onderzoek conserveringsmethodes houten paalfundering (tegen bacterie-aantasting)
  • Funderingen en slappe bodems (initiatief TNO); ervaringen funderingsonderzoek


Onder de noemer beleid en aanpak zijn er o.m. lezingen over:

  • Watergovernance (wateroverlast en -onderlast en relatie met funderingen)
  • Funderingsaanpak en klimaat/bodemdalingseffecten, verbreding problematiek/energietransitie/stadsvernieuwing 3.0
  • Inventarisatie en monitoring van risicopanden met behulp van de applicatie FunderMaps
  • Schaderegelingen: een serieuze optie in de toekomst?
  • Aanpak regio Midden-Holland: handelingsperspectief eigenaren met funderingsrisico, start Pilot Groote Veenpolder Fryslan


16.00 uur: Plenaire afsluiting met forumdiscussie.
16.30 – 17.30 uur: Borrel


Informatiemarkt: tijdens het congres is er weer ruimte voor het huren van een informatiestand. Bureaus/bedrijven, lid van de erkenningsregeling, krijgen hierbij korting. Aanvraag prijzen en aanmelding via: info@kcaf.nl.

 

 

Geplaatst op 13-12-2019


Share on: