Automotive brancheorganisaties: regie over voertuigdata moet naar consument

Consumenten moeten de regie hebben over de door hen gegenereerde voertuigdata. Dat vinden ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket ,VACO, Verbond van Verzekeraars en VNA. Allen zijn aangesloten bij AFCAR, een Europese alliantie voor een eerlijk speelveld in de aftersales market.

Ook werken zij samen bij de Nederlandse inbreng in Brussel. De brancheorganisaties uit de automotive sector willen dat een consument voertuigdata kan delen met het bedrijf van zijn/haar keuze. Daarom pleiten de organisaties voor nieuwe wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument betreffende voertuigdata te borgen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, houdt mobiliteit betaalbaar en biedt kansen voor bedrijven om nieuwe diensten aan te bieden. 

Regie consument geeft keuzevrijheid
Op dit moment is de regie van consumenten over hun voertuigdata onvoldoende geregeld. En de urgentie neemt toe omdat het belang van voertuigdata in rap tempo groter wordt. Toegang tot deze data is steeds meer noodzakelijk voor onderhoud en reparatie. Daardoor bepaalt toegang tot die data ook voor een groot deel de machtspositie (en verdienmodel) van de betrokken partijen. Hierbij staat het belang van consumenten niet altijd voorop. Want zonder regie op de door hen gegenereerde data is er geen sprake van keuzevrijheid voor de consument en dreigt er zelfs een grote afhankelijkheidsrelatie van autofabrikanten. Omgekeerd leidt keuzevrijheid juist tot een eerlijke concurrentiestrijd tussen bedrijven, in het voordeel van de consument.

Wetgeving nodig
De brancheorganisaties pleiten daarom voor nieuwe (Europese) wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument met betrekking tot voertuigdata te borgen. De huidige wetgeving is immers gedateerd en speelt onvoldoende in op het toenemende belang van voertuigdata. Extra handhaving is cruciaal om te borgen dat grote techbedrijven die nu al een dominante positie hebben in andere markten, die positie niet misbruiken om ook dominant te worden in diensten die mogelijk worden door toegang tot voertuigdata.

Maatschappelijke doelen
Beschikking hebben over data is niet alleen in het belang van consumenten en bedrijven. Volgens de brancheorganisaties raakt het ook aan maatschappelijke opgaven zoals verkeersveiligheid en mobiliteitsvraagstukken. Als de toegang tot data goed wordt geregeld, worden zowel bedrijven als Rijksoverheid in staat gesteld en gestimuleerd om wettelijke taken zoals voertuig- en weginspectie naar behoren uit te voeren en maatregelen met betrekking tot de doorstroming van het verkeer te nemen. Tenslotte wordt het innoverend karakter van de in Nederland cruciale automotive bedrijven door de toegang tot data verder gestimuleerd. 
 
Geplaatst op 11-12-2019


Share on: