Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt

Het rapport “Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt” van Automotive Insiders en Trend-RX dat deze week verschijnt laat er geen twijfel over bestaan: zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de forse verliezen op autoverzekeringen tot en met 2030 verder oplopen.

Rapport Autoverzekeringen houdt verzekeraars spiegel voor.

Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen:
  • Door een sterk verouderend wagenpark en het succes van private lease vindt een voortgaande verschuiving van winstgevende (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen plaats. 
  • De blijvende inefficiëntie bij de verzekeraars zorgt voor steeds hogere beheer- en acquisitiekosten. 
Ondanks verschillende maatschappelijke trends die de groei van het wagenpark afremmen komen er tot en met 2030 bijna een miljoen auto’s bij in Nederland. Door het substantieel groeiende wagenpark zal het premievolume van autoverzekeringen 14% groeien.  Deze groei is echter onvoldoende om de slechte marges te verbeteren. Het Nederlandse wagenpark veroudert snel en de markt voor nieuwe auto’s verzakelijkt eveneens snel. Hierdoor vindt de groei vooral plaats in het verlieslatende WA-segment dat in 2018 een Combined Ratio van 114,4% liet zien. De marges blijven zwaar onder druk staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol, maar die worden voldoende geflecteerd in de stijgende premies. Tussen 2013 en 2018 stegen de beheer- en acquisitiekosten met ruim 250 miljoen euro. Dit komt onvoldoende terug in de verzekeringspremies. Zolang verzekeraars hun kosten niet onder controle krijgen lopen verliezen waarschijnlijk alleen maar verder op.

Ric van Vugt: ” Vaak worden de toegenomen kosten van het autoschadeherstel en die van de letselschade als reden genoemd voor de slechte resultaten. Maar we tonen in dit rapport helder aan dat de door de verzekeraars doorgevoerde prijsverhogingen voldoende zijn om deze gestegen kosten te dekken. De problemen liggen primair bij de verzekeraars zelf, die niet in staat blijken om de beheer- en acquisitiekosten in de hand te houden”
 
Het rapport is het eerste in zijn soort dat uitgebreid gebruik maakt van grote hoeveelheden data. Het rapport rekent daarmee af met allerlei (veelal) foutieve onderbuikgevoelens en toont helder de uitkomsten van de analyses dankzij meer dan 80 grafieken.
 
Geplaatst op 08-10-2019


Share on: