'Loket' Joodse oorlogspolissen blijft langer open

Joodse polishouders die tijdens WOII zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen, kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS).

In de afgelopen twintig jaar keerde de stichting al 8,4 miljoen euro uit aan hen en hun nabestaanden. Vanwege de gebleken behoefte en de internationale opinie dat er geen einde moet komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims, heeft het Verbond van Verzekeraars besloten het ‘loket’ langer open te houden.

De roof van levens- en uitvaartverzekeringen maakte deel uit van de systematische vervolging van de Joodse bevolking door de bezetter. Nadat Joden eerder hun banktegoeden, geld en effecten moesten inleveren bij de Duitse ‘roofbank’ Liro, moest dat vanaf mei 1942 ook met hun verzekeringen. Na de oorlog vond rechtsherstel plaats, maar niet alles is afgewikkeld. In 1999 zijn het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg daarvoor een regeling overeengekomen.
 

20.500 aanvragen
Onderdeel van de regeling was de oprichting van een stichting, specifiek voor de afwikkeling van het restant van de niet-uitgekeerde levensverzekeringen. SIVS onderzoekt individuele aanvragen van polishouders en hun nabestaanden en het onafhankelijke stichtingsbestuur neemt een beslissing. Nu, 20 jaar later, stelt de stichting dat zo’n 97 procent van de aanvragen is afgehandeld. Er zijn in totaal bijna 20.500 aanvragen binnengekomen en meer dan 14.000 uitkeringen gedaan inzake 2.179 polissen van gemiddeld 3.900 euro per polis. Toch blijven er nog steeds aanvragen binnenkomen. De aanvragen komen voornamelijk uit Nederland (60%), Israël (16%) en de Verenigde Staten (12%).

SIVS werkt op basis van een namenlijst met ongeveer 2.000 waarschijnlijk niet-uitgekeerde levensverzekeringen. Deze lijst is het resultaat van onderzoek in de archieven van verzekeraars. De komende jaren zal SIVS zich voornamelijk gaan richten op het onderzoek naar deze polissen en - waar relevant - nieuwe namen aan de lijst toevoegen.

Ronny Naftaniel, vice-voorzitter van het Centraal Joods Overleg: “De wijze waarop het Verbond van Verzekeraars zich sinds november 1999 heeft ingespannen recht te doen aan de nabestaanden van de Joodse polishouders in de Tweede Wereldoorlog is voorbeeldig en indrukwekkend. Het is verheugend dat het Verbond hier de komende vijf jaar mee door wil gaan, zeker in het licht van de aanvragen die nog steeds binnenkomen en gehonoreerd worden”.

De voorzitter van SIVS, Ernst Numann: “Het is belangrijk en bevredigend werk dat wij mogen doen. Wij zijn ons voortdurend bewust van de achterliggende tragiek. De vele persoonlijke reacties die wij naar aanleiding van onze beslissingen ontvangen, bevestigen dat wij een bijzondere taak uitvoeren’’.
 

Aanvragen?
Ondanks dat SIVS nog vijf jaar doorgaat met het behandelen van aanvragen, vraagt de stichting eventuele aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Op dit moment is er namelijk nog voldoende capaciteit om de aanvragen binnen redelijke termijn af te handelen. Mensen die willen weten of zij wellicht recht hebben op een uitkering, kunnen terecht op de website van de stichting. Hier is een lijst met namen te vinden van verzekerden van wie de polis waarschijnlijk niet of niet geheel is afgewikkeld.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 18-10-2019


Share on: