Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

De spreiding tussen de premies van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen nam tussen 2017 en 2018 licht toe en stabiliseerde in 2019.  "Hieruit blijkt dat binnen de vijf meest voorkomende particuliere verzekeringen geen uitschieters naar boven of beneden zijn wat betreft de betaalbaarheid en verzekerbaarheid," aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Met de vandaag gepubliceerde derde solidariteitsmonitor van het Verbond is het na de nulmeting in 2017 voor het eerst mogelijk om de premiedifferentiatie over drie jaar in kaart te brengen.


"Door jaarlijks te vergelijken of de premies van particuliere verzekerden dichter bij elkaar komen te liggen of juist verder uit elkaar lopen, willen we voorkomen dat de spreiding ongemerkt te groot wordt. De resultaten over drie jaar laten zien dat dit vooralsnog niet het geval is," licht Weurding de resultaten toe. Nederland is momenteel het enige land binnen Europa dat de ontwikkeling van de solidariteit in kaart brengt. Toezichthouders AFM en DNB verwelkomden in juli 2019 het initiatief van het Verbond tijdens de publicatie van het rapport Artificiële intelligentie in de financiële sector, een verkenning.  


Verschillen groter en kleiner
Uit de vandaag gepubliceerde derde solidariteitsmonitor over 2019 zijn de verschillen tussen de hoogste en de laagste premie voor de WA-verzekeringen en de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (APV) ten opzichte van 2018 iets groter geworden, terwijl deze bij de inboedelverzekering zijn afgenomen. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en opstalverzekeringen is het beeld zodanig divers, dat er geen eenduidige conclusie te trekken valt.


Bij de vergelijking tussen 2017 en 2018 bleken de verschillen tussen opstalverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering juist iets groter geworden terwijl de spreiding bij overlijdensrisicoverzekeringen en WA-verzekeringen voor motorvoertuigen gelijk bleef. Dit laat zien dat het nog echt te vroeg is om een indruk te geven van mogelijke trends, aldus het Verbond. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van Big Data zijn, maar bijvoorbeeld ook politieke besluitvorming. Mochten zich in de toekomst extremen voordoen, dan zal het Verbond de oorzaak daarvan nader onderzoeken. 


Inzicht in solidariteit
De solidariteitsmonitor over 2019 vloeit voort uit een in 2016 door het Verbond gepubliceerde greenpaper over de kansen en zorgen van Big Data-analyses door verzekeraars. Met de monitor wil het Verbond de consequenties van het gebruik van Big Data voor de solidariteit goed en toetsbaar volgen.  


Ruim vier miljoen premies onder de loep
De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met MoneyView dat voor meer dan 93.000 verschillende fictieve ‘maatmensen’ ruim 4,5 miljoen premies heeft berekend voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft deze data geanalyseerd en een rapport opgesteld met de resultaten. 


Voor het rapport Verbond van Verzekeraars site

Geplaatst op 19-09-2019

< VorigeVolgende >


Share on: