ILT zoekt op korte termijn 150 nieuwe inspecteurs

In de laatste editie van SCHADE magazine, dat vorige week vrijdag verscheen, schreven wij al over verplichte inspecties voor plezierschepen en werkvaartuigen. Nu blijkt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op korte termijn 150 nieuwe inspecteurs nodig heeft omdat er steeds meer gevraagd wordt van de ILT, en omdat de aard van het inspectiewerk verandert. Daarom start de toezichthouder nog dit najaar een wervingscampagne.

ILT is op zoek naar Cyberspecialisten, Financiële experts, Data-analisten, Onderzoekers, Forensische accountants, Projectleiders en Handhavers. De nieuwe inspecteurs gaan aan de slag met toezicht en handhaving op het gebied van milieu, transport en wonen.
 

Breed inzetbaar
Waar inspecteurs zich voorheen vooral richtten op één onderwerp – zoals het opsporen van snorders in de taxi-branche of het controleren van de papieren van vrachtwagenchauffeurs – heeft de ILT steeds meer breed inzetbare experts nodig. Naast inhoudelijke expertise zoekt de ILT mensen met ervaring in de nieuwste technologieën zoals machine learning en remote sensing die hun kennis en vaardigheden in diverse sectoren kunnen inzetten.

Snel meer slagkracht
Met de extra capaciteit kunnen ze in al 2019 meer handhaven op het gebied van bijvoorbeeld taxivervoer en goederenvervoer, denk aan de aanpak van tachograaffraude met vrachtwagens en de aanpak van taxisnorders. Ook het toezicht op het gebied van bodem, grond en oppervlaktewater en duurzame warmtepompen kan eerder uitgevoerd worden. Met de komst vannieuwe collega’s wil de ILT de internationale samenwerking versterken, bijvoorbeeld in het kader van het programma Schoon Schip van de ILT. Dat richt zich onder meer op het terugdringen van de uitstoot van zwavel door zeeschepen. Met snuffelapparatuur en drones wordt in zeehavens de uitstoot van schepen geanalyseerd.

Risicogerichte aanpak
In mei 2019 kreeg de ILT extra geld van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om een verhoging van bijna 10% ten opzichte van de huidige begroting. Het extra geld wordt gebruikt om het aantal handhavers flink uit te breiden. Ook kan de inspectie extra kennis in huis halen en met nieuwe technieken de inspecties verbeteren. Dit is nodig voor een goede handhaving van de vele wetten, verordeningen en internationale verdragen om mens en milieu te beschermen. De ILT hanteert een risico- en informatiegestuurde werkwijze. Op basis hiervan zet de ILT de nieuwe extra inspectiecapaciteit daar in waar de risico’s en impact voor de samenleving en het milieu het grootst zijn.

Geplaatst op 06-09-2019

Volgende >


Share on: