Op maandag 28 oktober is de Overheidsbrede Cyberoefening “Wat zou jij doen?”

Op maandag 28 oktober vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats in het Utrechtse Media Plaza. De cyberoefening richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. Er worden handvatten aangeboden hoe te handelen tijdens een crisissituatie. De organisatie is in handen van de directie Informatiesamenleving & Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Tijdens de oefening worden er antwoorden gegeven op verschillende vragen zoals:

  • Met wie zoek je onmiddellijk contact in het geval van een groot incident of cybercrisis
  • Hoe kunnen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken om cybercriminaliteit te voorkomen
  • Wat kun je als organisatie leren van cyberincidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden
  • Hoe kunnen organisaties zich beschermen tegen de cyberdreigingen van Internet of Things
  • Heeft u alles goed geregeld in uw organisatie om digitaal veilig te zijn?


Tijdens de cyberoefening zijn er verschillende break-outsessies, kan er worden meegedaan aan serious games, een escape room kraken, lezingen bijwonen en live een ernstige cyberoefening bijwonen. Het complete programma kunt u inzien op de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl.

Geplaatst op 06-08-2019