Schadeherstelmeester scherpt koers verder aan

Schadeherstelmeester is een netwerk van gespecialiseerde schadeherstellers. Tijdens een ledenbijeenkomst heeft Schadeherstelmeester zijn nieuwe koers aan zijn leden gepresenteerd.

"Het herstel van complexe schades binnen het domein van merkerkenningen is sterk in ontwikkeling. Als gevolg van de fors toegenomen technische complexiteit van het schadeaanbod, ontstaat de behoefte de merkerkenningen inhoudelijk te blijven aansluiten op de praktijk bij leden", aldus Schadeherstelmeester. "Het technisch complexe aanbod zorgt ook voor extra uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Om deze redenen streeft Schadeherstelmeester ernaar om hét netwerk met kennis van merkerkend schadeherstel te worden, opdat daarmee hét register op dit gebied voor aangesloten schadeherstelbedrijven, opdrachtgevers en importeurs zou kunnen ontstaan. Door de intensieve samenwerking met MALIN, waarbij op simpele wijze onderscheid gemaakt kan worden tussen complexe en niet complexe schades, beschikt Schadeherstelmeester over unieke data die in de markt ingezet kan worden. Voor de complexe schades die buiten het eigen bereik van de merkerkenningen het best gerepareerd kunnen worden, biedt Schadeherstelmeester een gekwalificeerd en erkend merkennetwerk.
De sterke groei van merkensturing mag niet leiden tot oplopende planning. Schadeherstelmeester zal namens de leden helpen de uitdaging in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden via opleidingstrajecten. Door deze nieuwe propositie is het voor alle schadeherstelbedrijven met merkerkenningen mogelijk toe te treden tot het netwerk. Deze nieuwe propositie spreekt diverse partijen aan. Zo zijn op basis van de nieuwe plannen recent HTH Automotive Groep en Stern toegetreden tot het netwerk, wat Schadeherstelmeester een mooie uitbreiding heeft opgeleverd."
 

Degenen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via info@schadeherstelmeester.nl

Geplaatst op 17-07-2019


Share on: