Per 31 december houdt entiteit Centrum Veilig Wonen (CVW) op te bestaan

Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft kennis genomen van het feit dat de overheid geen gebruik heeft gemaakt van de optie tot verlenging van het huidige contract met NAM, dat afloopt op 31 december 2019. De overheid heeft aangegeven zo snel mogelijk over te willen gaan naar één publieke uitvoeringsorganisatie en daarmee houdt CVW als entiteit op te bestaan.

CVW was de afgelopen vijf jaar verantwoordelijkheid voor de pioniersfase van het schade- en versterkingsdossier. Daarin heeft hij samen met de markt, in opdracht van NAM en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen, in een maatschappelijk sterk bewogen speelveld gewerkt aan een veiliger Groningen.

 

CVW heeft ruim 75.000 afgehandelde schadedossiers, 12.000 uitgevoerde inspecties/opnames, 5.500 opgeleverde versterkingsadviezen, 950 versterkte huizen, 3000 veiliger gemaakte woningen, 200 tijdelijke woningen en legio scholen, dorpshuizen, kerken en andere gebouwen waaraan de medewerkers van CVW met grote betrokkenheid invulling hebben gegeven. Daarmee is de regio niet alleen veiliger geworden, maar zijn ook belangrijke ervaringen en inzichten opgedaan waarmee de uitvoering van de versterkingsopgave in de toekomst kan worden versneld.

 

CVW gaat medewerking verlenen aan de wens van EZK/BZK/NCG en de regio om zo snel mogelijk te komen tot één uitvoeringsorganisatie, onder publieke regie, ten behoeve van de versterkingsopgave in Groningen. NCG staat opgesteld voor het inrichten van die nieuwe uitvoeringsorganisatie, welke de organisatie van de versterkingsopgave vanaf 1 januari 2020 voort zal zetten. CVW zal al zijn (contractuele) verplichtingen jegens bewoners, opdrachtnemers en leveranciers nakomen of in goed overleg met partijen tijdig overdragen.

Bron: Centrum Veilig Wonen
Geplaatst op 15-07-2019


Share on: