Krimp intermediaire adviesmarkt houdt aan

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met advies over en bemiddeling in financiële producten, zoals verzekeringen en hypotheken, neemt nog altijd af. Het aantal vergunningen aan financiële dienstverleners is in 2018 bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met 4% teruggelopen tot iets minder dan 6.200 zelfstandige vergunninghouders.


Dat constateren het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) en adviesbureau Oostdam & Partners in de vandaag verschenen ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt 2016-2018’. Op basis van de RiFD-data én een nadere analyse van de markt blijkt dat het aantal vestigingen van waaruit daadwerkelijk financiële diensten worden geleverd een flink stuk hoger ligt dan het aantal vergunninghouders. Het aantal vestigingen daalt met 2%. Daarmee houdt de krimp aan, maar met in totaal 7.677 vestigingen beschikt Nederland nog altijd over een fijnmazig netwerk aan financieel advieskantoren. 


Groei voor advies-/franchiseketens 
Een verklaring voor het feit dat er veel meer vestigingen zijn dan zelfstandige vergunninghouders is dat een flink aantal advieskantoren werkt onder een (collectieve) vergunning van een franchiseketen of andersoortige adviesketen. Die trend tot concentratie zet verder door. Kleine advieskantoren worden overgenomen of sluiten zich aan bij grotere samenwerkingsverbanden. Het rapport bevat een overzicht van de tien ketens die in 2018 de meeste nieuwe aansluitingen mochten verwelkomen. 


Minder starters 
In 2018 zijn beduidend minder advies- en bemiddelingsbedrijven gestart dan in de jaren daarvoor. Het aantal starters blijft beperkt tot 143. Drie op de tien starters zijn gespecialiseerd in hypotheken; zij haakten in 2018 aan op de sterke hypotheekmarkt. Verder valt de toename in startende pensioenadvieskantoren op.
 

 Het volledige rapport is te downloaden op https://www.ratinginstituutfd.nl/marktflitsen-specials/

Geplaatst op 16-07-2019


Share on: