Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G

Goed, snel en veilig internet is onmisbaar in de Nederlandse economie en voor het Nederlands bedrijfsleven. De sterke positie van Nederland als digitaal koploper binnen de Europese Unie wil het kabinet behouden. Tegelijkertijd blijkt uit recente jaarverslagen van de diensten en het Cybersecuritybeeld Nederland van de NCTV de dreiging van spionage en sabotage door landen permanent aanwezig is .

Foto: Mona Keijzer staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deze zorgen zijn ook meer specifiek de afgelopen tijd geuit over de uitrol van 5G. Vanwege deze dreiging heeft de Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de NCTV een advies uitgebracht over deze problematiek. Vandaag sturen minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de voorgenomen aanpak ten aanzien van de beveiligen van het huidige en toekomstige 5G netwerk naar de Tweede Kamer.

De huidige netwerken zijn aangemerkt als vitaal proces en de continutiet en beschikbaarheid zijn van cruciaal belang voor ons bedrijfsleven en de maatschappij. Op basis van de risicoanalyse van de Taskforce worden de telecomaanbieders verplicht om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de weerbaarheid tegen de dreiging vanuit landen te verhogen. Een van deze maatregelen is het stellen van extra hoge eisen aan leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van het telecomnetwerk. Op deze manier wordt de kwetsbaarheid van misbruik verder verminderd. De noodzakelijke aanscherpingen van de netwerken zullen worden vastgesteld in een Algemene Maatregel van Bestuur die dit najaar wordt gepubliceerd.

Europese samenwerking in de beveiliging van het 5G netwerk en het nemen van maatregelen is noodzakelijk. Het kabinet steunt dan ook een gezamenlijke Europese aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan internationale wetgeving, coalitievorming of internationale ontwikkeling van normen en standaarden.

De Taskforce heeft ook vastgesteld dat een structurele aanpak nodig is omdat er continu ontwikkelingen zijn in het dreigingsbeeld en technologische ontwikkelingen razendsnel gaan binnen de telecomsector. In samenwerking met de telecomaanbieders wordt een structureel proces ingericht waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische aspecten, voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt.

Foto: Martijn Beekman
Geplaatst op 01-07-2019


Share on: