Feestelijke avond ter viering van het 60-jarig bestaan van RABS

Vrijdagavond 26 juni heeft de RABS het 60-jarig bestaan feestelijk gevierd met de leden en sponsoren bij Boompjes evenementenlocatie in Rotterdam. Op deze mooie locatie aan het water werd iedereen muzikaal ontvangen en welkom geheten op het buitenterras met een sprankelend glaasje en versnaperingen.

Aftredend voorzitter Patrick Neeleman (Belfor) heette iedereen van harte welkom en vertelde in het kort over de geschiedenis van de afgelopen 60 jaar. Een mooie netwerkclub, waar je zaken met elkaar kunt doen, maar zeker ook vriendschappen kunt sluiten. In de afgelopen vijf jaar heeft de club heus moeilijke periodes gekend. Het was niet altijd makkelijk om de club in stand te houden, vooral de aanwas van nieuwe leden was wel eens een hekelpunt. Mede door de inzet en vasthoudendheid van het bestuur, bestaat de club nog in volle glorie en heeft het een interessant aantal leden uit de branche.  Er melden zich geregeld nieuwe leden aan en de club is aan het verjongen wat goed is voor het voortbestaan van de club. Daarnaast begint het aantal dames uit de branche ook toe te nemen. 
Ter afsluiting bedankte Patrick het aftredend bestuur Ingrid Scholten, Marouane Rolsma en Henny de Jong voor hun inzet in de afgelopen jaren en kondigde hij het nieuwe bestuur aan en wenste de nieuwe bestuursleden veel succes met het voortzetten van deze mooie en bijzondere club. 

Na de toespraak van Patrick begon het diner met aansluitend muzikale entertainment waarbij de voetjes van de vloer gingen en het feest nog doorging tot na middernacht.
 
Het nieuwe bestuur zal bestaan uit:
Nicole Fuchs (Von Reth Taxaties)
Piet van Dalen  (Art Salvage)
René Blijker Art Salvange)
Ad van der Spek (Dekra)
Yvonne Harms (voormailig Boelaars & Lambert)
 
Het ontstaan van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit.
Sinds 1959 is de RABS (voorheen de RABB), een sociëteit met ± 100 leden actief op de Rotterdamse financiële en assurantie markt. Daarmee is de RABS de oudste sociëteit binnen de bedrijfstak "financial services" in Rotterdam.
De leden zijn actief op verschillende gebieden binnen de bedrijfstak, zoals bij banken,  verzekeraars, makelaars in assurantiën, taxatiebureaus, expertisebedrijven, advocaten en andere verzekeringsgerelateerde bedrijven en/of instellingen.
Het is niet voor niets dat de RABS een oude alsmede een succesvolle sociëteit is. Het wordt voornamelijk gevormd door de betrokkenheid alsmede door de inzet van de enthousiaste leden.

Het huidige bestuur streeft naar een gemiddelde groei in ledenaantal van 10% per jaar. Daarnaast heeft het bestuur een sterke behoefte om met veel passie en inzet ieder seizoen een bijzonder mooi programma samen te stellen.
Ieder seizoen worden 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennisdeling en persoonlijk samenzijn voorop staan in een veelal zeer aangename omgeving. Vooropgesteld mag worden dat de RABS een actieve sociëteit is met oog voor vernieuwingen en bescherming van haar leden. De RABS heeft haar succes te danken aan de toewijding en inzet van haar enthousiaste leden.
 
Het seizoen van de RABS loopt van september tot juni. Bent u geïnteresseerd om lid te worden van RABS meld u dan aan http://rabs.nl/index.htm
Geplaatst op 02-07-2019


Share on: