DFO Workshop Transportrisico’s op woensdag 30 oktober

Bureau DFO brengt in samenwerking met InTo Transport een unieke workshop waarin AVC en CMR in samenhang met de Incoterms worden behandeld. Kennis hierover is voor elke adviseur Zakelijke schade essentieel, omdat deze risico’s bij vrijwel elke onderneming voorkomen.

Deze opleiding vormt een uitgelezen mogelijkheid om kennis op transportgebied in één dag aangevuld èn opgefrist te krijgen! Een goede financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant.

Waarom is deze combinatie van belang?
AVC en CMR regelen wanneer de wegvervoerder wel of juist niet aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde goederen.

De Incoterms regelen gedurende welk gedeelte van het transport de ladingeigenaar risico draagt voor de vervoerde goederen.

Ook regelen de Incoterms of de ladingeigenaar het recht heeft de vervoerder in geval van ladingschade, daarvoor aan te spreken.

Om de risico’s goed in beeld te brengen, is kennis van deze materie onontbeerlijk.


Immers
Als de vervoerder al aansprakelijkheid erkent, is die vergoeding doorgaans beperkt tot een (laag) bedrag per kilo beschadigde lading. Aan het erkennen van aansprakelijkheid door de vervoerder kan een lange, complexe discussie vooraf gaan. Waarna de beperkte financiële vergoeding met ladingschade alsnog tot teleurstelling kan leiden. Een passende transport goederenverzekering kan dit voorkomen. Het in beeld brengen van het transportrisico vraagt begrip van incoterms en de contractuele afspraken en leveringsvoorwaarden.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De relevante inhoud van AVC en CMR;
  • Vertaling hiervan naar de praktijk voor zowel vervoerder als ladingeigenaar, vele praktijkvoorbeelden;
  • Hulpmiddelen om deze complexe materie begrijpelijk uit te leggen;
  • De theoretische èn praktische betekenis van alle incoterms;
  • Toepassing en reikwijdte van algemene leveringsvoorwaarden;
  • Ook hier vertaling naar de praktijk aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie;

Uiteraard biedt de workshop ruimte voor het stellen van vragen met betrekking tot eigen actuele zaken.


Certificaat
Deelnemers ontvangen ten behoeve van hun PA accreditatie een gespecificeerd certificaat van deelname.


Docent
De docente Lianne Meeuwesen wordt zeer goed beoordeeld. Ze heeft veel expertise en geeft helder uitleg.

Workshop
Tijdens de workshops Transport wordt altijd veel aandacht besteed aan het belang van het houden van regie, over de goederen, gedurende het transport. Het transport onttrekt zich aan het zicht van verkoper en koper (resp. verzender en ontvanger van goederen die worden vervoerd) maar de commerciële relatie tussen beiden komt onder druk te staan bij schade of vermissing aan/van die goederen tijdens transport. Ladingbelanghebbenden zitten niet te wachten op de, vaak moeizame, discussie met de vervoerder over diens mogelijke (gelimiteerde) aansprakelijkheid. Voorkomen is dan ook beter dan genezen!

Er wordt ondermeer uitgelegd hoe men zijn klant hierin kunt helpen. Daarnaast is, middels vele praktijkvoorbeelden, uitgebreid aandacht voor de inhoud van wet- en regelgeving aangaande het wegvervoer en passeren de incoterms op begrijpelijke wijze de revue. Kennis aangaande de materie is hiermee in één dag weer up-to-date!


Kijk voor inschrijving www.dfobv.nl/product/workshop-transportrisicos-woensdag-30-oktober-hoevelaken/
 

Geplaatst op 04-07-2019


Share on: