a.s.r. koopt aandelen in voor aandelenplan medewerkers

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt een aandelenplan aan voor medewerkers van a.s.r. en zijn 100% dochterondernemingen. Medewerkers kunnen zich twee keer per jaar inschrijven voor het aandelenplan. De eerste mogelijkheid voor inschrijving zal plaatsvinden op 23 augustus 2019. a.s.r. zal hiervoor eigen aandelen inkopen voor een bedrag van maximaal 12,5 miljoen euro.

Medewerkers van a.s.r. en zijn 100% dochterondernemingen krijgen op de dag van publicatie van de halfjaar- en de jaarcijfers de mogelijkheid om in te schrijven op aandelen van a.s.r. De eerste mogelijkheid tot inschrijven is op 23 augustus 2019.

 

De Raad van Bestuur van a.s.r. vindt het belangrijk om medewerkers via een aandelenplan de mogelijkheid te geven te participeren. Deelname aan dit aandelenplan is op vrijwillige basis en maakt geen onderdeel uit van het beloningsbeleid van a.s.r.

 

Medewerkers kunnen de aandelen kopen onder voorwaarde dat de aandelen vijf jaar geblokkeerd worden, een zogeheten ‘lock-up’ periode. Zoals door de Nederlandse belastingdienst is bepaald, krijgen medewerkers vanwege deze blokkering een korting van 18,5% op het aankoopbedrag.


Om dit aandelenplan te kunnen aanbieden zal a.s.r. in de periode van 17 juli tot en met 22 augustus 2019 eigen aandelen inkopen tot een maximum bedrag van € 12,5 miljoen. De duur van deze periode valt binnen de machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders van a.s.r. die verleend is aan de Raad van Bestuur op 22 mei 2019. Het maximale aantal aandelen dat wordt ingekocht bedraagt 342.184, bij de openingskoers van het aandeel op 16 juli 2019 € 36,53.

 

ABN AMRO Bank N.V. is door a.s.r. aangesteld als onafhankelijke broker voor de uitvoering van het inkoopprogramma. De exacte timing van de aankopen zal bepaald worden door ABN AMRO Bank N.V., onafhankelijk en zonder inmenging van a.s.r. De uitvoering van het inkoopprogramma is afhankelijk van marktomstandigheden.

 

De voortgang van de inkopen door ABN AMRO Bank N.V. zal wekelijks bekend worden gemaakt via een persbericht en op de website van a.s.r., via: www.asrnederland.nl/nieuws-en-pers/pers.

Geplaatst op 16-07-2019


Share on: