Annemarie Schouw in FERMA Board

Tijdens de General Assembly van de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) die eind juni in Brussel plaatsvond, is voormalig NARIM-voorzitter Annemarie Schouw benoemd tot lid van het bestuur van de FERMA. Zij volgt NARIM-bestuurslid Ralph Mulder op die gedurende twee bestuurstermijnen deel uitmaakte van de FERMA Board. Binnen FERMA zijn 21 risk management associaties uit 20 Europese landen vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit 12 leden die uit 10 landen afkomstig zijn.


Foto: Van links naar rechts: aftredend FERMA-bestuurslid Ralph Mulder, Annemarie Schouw, NARIM-voorzitter Adri van der Waart.


Annemarie - die 8 jaar bestuurslid van NARIM was, waarvan 6 jaar NARIM-voorzitter - over haar benoeming: “Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik NARIM in Europees verband mag vertegenwoordigen. Zo kunnen we de Nederlandse noot blijven laten horen. Opbouwend en naar buiten gericht om zo gemeenschappelijk draagvlak te creëren voor thema’s die ons in Europees verband raken. Hierbij draait het om communicatie, informatie delen en samenwerking. Dat zijn voor mij wel kernpunten. Daarnaast vind ik het belangrijk om ons vakgebied steeds verder te professionaliseren onder andere door middel van opleidingen (RIMAP) en Seminars.” De portefeuilles zijn momenteel nog verdeeld onder de bestaande bestuursleden. Het is nog niet bekend welke portefeuille Annemarie zal oppakken.


Benoemingen tijdens General Assembly
Naast Annemarie zijn tijdens de General Assembly drie andere bestuursleden benoemd, te weten Anders Esbjörnsson (herbenoeming), Charlotte Hedemark Hancke (herbenoeming) en Valentina Paduano.

Ook werd de nieuwe FERMA-voorzitter gekozen tijdens de General Assembly: Dirk Wegener, Global Head of Corporate Insurance bij de Deutsche Bank Group en lid van de German Risk Management Association GVNW. Wegener, die momenteel vicevoorzitter is, zal tijdens het FERMA Risk Management Forum in november de voorzittershamer overnemen van de huidige voorzitter Jo Willaert.
 
Geplaatst op 09-07-2019


Share on: