Viering 110-jarig bestaan van Adfiz in Singer Laren

Woensdag 12 juni werd het 110-jarig bestaan van Adfiz gevierd in het Singer in Laren. De drukbezochte middag begon met de voorjaars-ALV die werd geopend met een speech van voorzitter Wim Heeres. Aansluitend nam Enno Wiertsema het woord en lichtte kort de jaarrekening 2018 toe en vertelde over de plannen voor de komende periode. De ALV werd muzikaal afgesloten door Adfiz-lid Anne Muurling met liedjes uit zijn eigen theaterprogramma. Aansluitend was er een branchedebat, gevolgd door een barbecue in de prachtige tuin.


Na de pauze startte het branchedebat over de waarde van advies met debatleider Bas van Werven, journalist en presentator bij BNR. Deelnemers van het debat waren Arjan Vliegenthart (Nibud), Eveline Ruinaard (Kifid), Jurjen Oosterbaan (DFO), Leendert-Jan Visser (MKB-NL), Jan Berndsen (AFM), Anne Bergsma (Adfiz-Lid), Geert Bouwmeester (De Goudse), Peter Mols (SIVI) en Michael Mackaaij (Adfiz-Lid). De belangrijkste gespreksthema’s waren regeldruk, betaalbaarheid van advies en innovatie.

Regeldruk
Vraag is of we qua regels niet doorslaan in Nederland. Dat er wat moest gebeuren om het kaf van het koren te scheiden, daar is iedereen het over eens. Maar dat is nu wel gerealiseerd en adviseurs willen zich weer kunnen richten op het adviseren van hun klanten in plaats van steeds veel tijd te moeten investeren om te voldoen aan nieuwe regels; de ruimte om te ondernemen staat onder druk. Aan de andere kant hebben we als branche ook toezicht nodig. Niet alleen om misstanden te voorkomen, maar ook omdat de klant er vertrouwen uit kan putten dat er iemand meekijkt of alles volgens de regels verloopt. 

Betaalbaarheid van advies 
Ruim 30% van de Nederlanders maakt geen gebruik van een adviseur, zo toont onderzoek van Nibud aan (ook terug te vinden in Advies in Cijfers). Vaak gaat het dan ook nog eens om de groep mensen die financieel advies juist het hardst nodig hebben. Dat goedkoop vaak duurkoop blijkt, valt ook Kifid op, zeker in de execution-only zaken die zij behandelen. Er moet dus iets worden gedaan aan het verbeteren van de toegang tot advies.  

Innovatie 
Digitalisering moet beter en efficiënter. Investeringen in extranetten hebben de verzekeraars veel efficiëntie geleverd, maar in de hele keten moet het nog veel beter; dat moeten we als branche omarmen. Als adviseurs moeten we niet ‘bang’ zijn voor de roboadviseur, maar ‘m beschouwen als een roboassistent. Een tool die ons kan helpen bepaalde tijdrovende klussen sneller en efficiënter te doen, zodat wij meer tijd hebben om ons op de klant te richten. Door er op die manier naar te kijken komt er misschien meer vaart in de ontwikkeling van dergelijke toepassingen. Laten we het gebeuren of gaan we ermee aan de slag zodat we het kunnen beïnvloeden en bijsturen?    

Een van de panelleden gaf tijdens het debat aan dat niet de waarde van advies ter discussie staat, maar dat het erom gaat hoe je de waarde van advies beter tussen de oren van de klant krijgt. Daar was iedereen het wel over eens. Het debat was soms zeker kritisch maar ook met een lachend publiek door een vrolijke noot. Het publiek werd actief bij de discussies betrokken wat vragen en reacties uitlokte.

Ter afsluiting nam Enno Wiertsema het woord. Hij gaf in het kort aan waar de verbeterpunten zitten die tijdens het debat naar voren waren gekomen, vooral met betrekking tot de regeldruk en betaalbaarheid van advies. In een video overhandigde Enno vervolgens het eerste exemplaar van het nieuwe Adfiz boekje ‘Advies in Cijfers’ aan minister Wobke Hoekstra van Financiën. 

Na het branchedebat werd iedereen uitgenodigd om in de mooie museumtuin van het Singer onder het genot een drankje en een BBQ na te praten met collega’s en branchegenoten over de besproken onderwerpen tijdens het debat. Ook kregen alle aanwezigen het boekje ‘Advies in Cijfers’ overhandigd.Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst.
Bron gegevens; Adfiz
Geplaatst op 13-06-2019


Share on: