Stormen drukken resultaat schadeverzekeraars

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars. Beide januaristormen leidden tot opgeteld 300.000 schademeldingen en meer dan 450 miljoen euro schade, een recordbedrag (*). Omdat de premie-inkomsten stegen daalde het resultaat voor herverzekering slechts licht. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.


De januaristormen veroorzaakten extreem veel schade in een jaar dat verder in omvang geen vergelijkbare incidenten kende. Dankzij het feit dat een groot deel van de stormschade was herverzekerd, kon het resultaat na herverzekering toch nog iets verbeteren. Vergeleken met de januaristormen van vorig jaar was de schade die tot nu toe geregistreerd is bij het extreme weer begin juni (in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s) beperkt.
 

Autodiefstallen
Schadeverzekeraars werden ook geconfronteerd met hogere letselschadeclaims, onder meer als gevolg van de introductie van de mogelijkheid om affectieschade te claimen, en duurdere herstelkosten bij autoschades. Door de oplopende schadelast zagen veel verzekeraars zich genoodzaakt de premies te verhogen. Dit is terug te zien in het totale premievolume van mo-tor- transport- en brandverzekeraars (inboedel- en opstal): de bruto premie steeg van 12,6 naar 13,2 miljard euro. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.
 

Solvabiliteit
Over de hele linie is er volgens het Verbond sprake van een solide bedrijfstak die zijn verplich-tingen op de lange termijn ruimschoots kan nakomen. De solvabiliteit van de bedrijfstak als geheel verbeterde met 11 procent tot 190 procent terwijl de wettelijke norm 100 procent be-draagt.
 

Premieregelingen
Levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente. Toch verbeterde het resultaat door dalende schadelast en lagere kosten. In de markt van pensioenregelingen is sprake van een toenemende populariteit van premieovereen-komsten, die overigens steeds vaker worden uitgevoerd door een premiepensioeninstelling (PPI). Het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt bij een PPI groeide in vijf jaar van enkele tienduizenden tot bijna een half miljoen.

Relevante links:
• Jaarverslag
• Klimaatrapport

 

Geplaatst op 28-06-2019


Share on: