Schatting schade noodweer tientallen miljoenen euro's

Het noodweer van de twee afgelopen nachten heeft naar verwachting voor tientallen miljoenen euro's aan schade opgeleverd door omgewaaide bomen, wateroverlast, hagel en blikseminslagen met brand aan woonhuizen en/of bedrijfspanden.


Met deze eerste ruwe schatting komt het Verbond van Verzekeraars na een inventarisatie onder grote verzekeraars. De stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest 69 keer in actie komen.


Twee nachten noodweer
Het is uitzonderlijk dat er twee avonden/nachten achter elkaar sprake is van noodweer verspreid over het land. Dit zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen. “Bij dit weer is het moeilijk de totale schade in te schatten, vooral bij hagel is het heel lastig om er modellen op los te laten. Verzekeraars zijn nu vooral druk hun klanten te helpen. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.


Ruwe schatting
De door het Verbond gehanteerde storm- en watermodellen zijn alleen in te zetten als de neerslag en wind boven bepaalde parameters uitkomen. Omdat het noodweer verspreid over Nederland plaatsvond, is het niet mogelijk om met behulp van deze modellen een meer gedetailleerde schaderaming af te geven.


Preventie
Volgens het Verbond is het noodzakelijk om als samenleving meer te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Het Verbond onderzoekt samen met partners hoe we als verzekeraars én maatschappij zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderende risico’s, en deze verzekerbaar kunnen houden. Hiervoor voert het Verbond gesprekken met ministeries, regionale overheden, DNB en belangenorganisaties. Zo moet gekeken worden hoe we land en gebouwen anders kunnen inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hier ligt een taak voor de politiek, maar burgers en bedrijven kunnen ook veel doen om de schade te beperken. Tegelijkertijd constateert het Verbond dat het risicobewustzijn op dit moment nog erg laag is. Verzekeraars kunnen bijdragen aan meer inzicht, bewustwording en het stimuleren van preventie.


 
Geplaatst op 06-06-2019


Share on: