Kamerbrief over beperken gevolgen letselschadevergoeding voor eigen bijdrage Wlz en Wmo

Minister Hugo de Jonge stuurt de Tweede Kamer een regeling om de invloed van een letselschadevergoeding op de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te beperken.

Bij de vaststelling van de eigen bijdrage voor aanspraken onder de Wlz en de Wmo wordt dan dus geen rekening meer gehouden met vermogen bestaande uit een letselschadevergoeding. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer gisteren per brief over de ingangsdatum van deze wijziging geïnformeerd en aangegeven hoe een slachtoffer zich op deze uitzondering kan beroepen: via de website van het CAK kan een formulier worden ingevuld dat voorzien van de vaststellingsovereenkomst of een rechterlijke uitspraak waarin de letselschadevergoeding is vastgelegd en een bankafschrift naar het CAK moet worden gestuurd. Dit is een gunstige maatregel voor de letselschadepraktijk. Het bevordert de definitieve afwikkeling van letselschadezaken nu geen rekening meer hoeft te worden gehouden met het effect van de letselschadevergoeding op de eigen bijdrage.

Lees hier de ingezonden brief en documenten van Minister Hugo de Jonge 
Bron: Janneke Kruijswijk Jansen en Rijksoverheid
Geplaatst op 26-06-2019


Share on: