Allereerste VNAB college op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 organiseert de VNAB in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) het allereerste VNAB college 'De Waarde van informatie: wat mogen, willen en kunnen we weten?'

Tijdens deze middag nodigt de VNAB haar leden en partners uit om plaats te nemen in de collegebanken en meegenomen te worden in de wereld van data en de waarde van informatie. De sprekers prof.mr. Mop van Tiggele (EUR), prof.dr. Arjen Ronner (UvA) en prof.dr.ir. Michel Vellekoop (UvA) schijnen hun licht op de vragen wat mogen, willen en kunnen we eigenlijk weten. 

Voor wie?
Dit event is bedoeld voor eenieder die werkzaam is bij een verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd partner van de VNAB. Ook niet-leden die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars zijn deze middag van harte welkom. U komt toch ook? Uw collega's zijn ook van harte welkom. U kunt uzelf en eventueel uw collega's via onderstaande link aanmelden. 

Informatie differentiatie - prof.mr. Mop van Tiggele
Informatie leidt tot differentiatie. Steeds beter zijn “we” in staat om data te vergaren en om die in te zetten bij risico inschatting en premiestelling. Juridisch-inhoudelijk worden daarmee de grenzen van het toelaatbare gezocht: speelt discriminatie een rol als je postcode gerelateerde informatie (tot op letterniveau) toelaat in de beoordeling van risico’s? Is uit de verfijning van informatie voordeel te halen, maar ook: brengt het voor de verzekeraar (zorg)plichten met zich mee? Het is een lastig dossier, zeker wanneer daarbij bedacht wordt dat de ultieme waarheid, het (werkelijk bestaande) verschil in risicofactoren tussen man en vrouw, geen rol (meer) mag spelen. Spreker verkent de bedoelde terreinen.

Toename schadegegevens - prof.dr. Arjen Ronner
Verzekeraars, klanten en intermediairs gebruiken schadegegevens om een idee te krijgen van de omvang van een risico. In colleges schadeactuariaat wordt aandacht besteed aan klassieke manieren om de prijs van een risico te berekenen. Vaak gebruiken we een periode van ca. 5 jaren om zo’n berekening uit te voeren. Waarom is dat genoeg of niet? Wat verandert er voor klanten op verzekeringsgebied als de beschikbare hoeveelheid gegevens toeneemt? En misschien voor de rest van het zakendoen? Indrukken uit gesprekken met klanten zullen tijdens dit event worden gepresenteerd.

Revolutie data-analyse en onderzoekstechnieken - prof.dr.ir. Michel Vellekoop
Er is een revolutie gaande rondom technieken die gebruikt worden om grote hoeveelheden data te analyseren en ook verzekeraars zijn aan het inventariseren in hoeverre die ingezet kunnen worden om de huidige methoden en processen te verbeteren. In veel gevallen worden bestaande modellen gevoed met meer gegevens, maar zijn er ook voorbeelden waar andere gegevens gebruikt worden of gegevens op een andere manier gebruikt worden. In deze presentatie worden concrete voorbeelden besproken om te laten zien wat er op dit moment al mogelijk is. Ook wordt er ingegaan op de vraag wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Over de sprekers
Prof.mr. Mop van Tiggele is Hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is tevens raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut voor Registerexperts (NIVRE).
 
Prof.dr. Arjen Ronner is hoogleraar Enterprise Risk Management aan de UvA, opleidingsdirecteur van de master Insurance Science en heeft gewerkt voor Aon, Zurich en Philips. Daarnaast geeft hij lezingen over o.a. schadeactuariaat voor de SAR en de VNAB.
 
Prof.dr.ir. Michel Vellekoop is hoogleraar in de Actuarial Sciences & Mathematical Finance groep aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de sectie Kwantitatieve Economie. Hij is daarnaast o.a. vicevoorzitter van de commissie van het Actuarieel Genootschap die verantwoordelijk is voor de officiële prognose van sterftekansen die door verzekeraars en pensioenfondsen gebruikt wordt.

Programma
14.00 - 14.30 uur Inloop
14.30 - 14.40 uur Opening door Wim Span
14.40 - 15.20 uur Prof.mr. Mop van Tiggele 
15.20 - 15.55 uur Prof.dr. Arjen Ronner
15.55 - 16.20 uur Pauze
16.20 - 16.55 uur Prof.dr.ir. Michel Vellekoop 
16.55 - 17.00 uur Afsluiting door Wim Span
17.00 - 18.30 uur Borrel

Locatie VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam

Aanmelden


 
Bron: VNAB
Geplaatst op 05-06-2019


Share on: