Nieuwe cao voor NN

Leden van de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance hebben ingestemd met een nieuwe cao voor NN. In 2017 is Delta Lloyd overgenomen door NN Group. Door het samengaan bestonden er in het bedrijf twee verschillende cao’s met verschillende voorwaarden, looptijden en regelingen. In deze nieuwe cao zijn de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in Nederland van NN en van voormalig Delta Lloyd geharmoniseerd en voor de komende twee jaar vastgelegd.

Dailah Nihot, lid van de Management Board van NN Group: “We zijn tevreden met deze nieuwe cao en de harmonisatie van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Eenzelfde pakket aan arbeidsvoorwaarden is een belangrijke stap in het integratieproces van de twee bedrijven; een stap die bovendien bijdraagt aan de verdere vorming van een gezamenlijke cultuur. Waarbij we ons blijven
richten op het helpen van onze klanten bij het veilig stellen van hun financiële toekomst.”

 

De belangrijkste afspraken 

Het onderhandelingsresultaat bestaat uit afspraken op met name vier thema’s beloning, pensioen, sociaal plan en inzetbaarheid.

· Twee collectieve salarisverhogingen van 3% op 1 oktober 2019 en 3% op 1 juli 2020.

· Variabele beloning vervalt en wordt deels omgezet in een maandelijkse vaste toeslag.

· Partnerverlof bij de geboorte van een kind wordt vier weken volledig doorbetaald.

· De twee pensioenregelingen worden geharmoniseerd per 1 januari 2020.

· Het sociaal plan NN geldt vanaf 1 januari 2020 voor alle medewerkers die onder de nieuwe cao vallen.

De cao is voor 7.750 medewerkers die onder een Nederlands contract werkzaam zijn bij NN, waarvan 2.500 medewerkers van voormalig Delta Lloyd. De cao is geldig met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 en heeft een looptijd van twee jaar. Het sociaal plan en de pensioenregeling hebben een looptijd van drie jaar.
 
Geplaatst op 28-05-2019


Share on: