John Kopp start Claimscenter

John Kopp is begin dit jaar met Claimscenter gestart. Mr. J.A.(John) Kopp is sinds 1999 werkzaam binnen de aansprakelijkheid- en verzekeringsrechtpraktijk. Eerst als advocaat bij Van Doorne en daarna bij Nysingh. Later werd hij als zelfstandig (claims)jurist werkzaam voor diverse verzekeraars. Door zijn werkervaring binnen de advocatuur en de verzekeringsbranche te combineren speelt John in op verwachtingen van zijn opdrachtgevers.

John wil met zijn Claimscenter mogelijkheden bieden om schadelast en kosten van verzekeraars te beperken door te voorzien in doelgerichte, passende en kostenefficiënte claimoplossingen. De focus ligt daarom op “resolution” en effectiviteit door kennis en ervaring, aldus Kopp, die vooral op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor bedrijven en bestuurdersaansprakelijkheid actief is.

In een toelichting op deze stap zegt John: “Ik ben ervan overtuigd dat de behandeling van claims meer oplossingsgericht en veel (kosten)efficiënter kan, overigens nadrukkelijk zonder in te boeten op kwaliteit.”
 
Geplaatst op 06-05-2019


Share on: