Bijstaan bij letselschade: meer dan het toepassen van regels en wetten

Bij het afronden van letselschadezaken gaan de complimenten van slachtoffers vaker over het persoonlijk contact dan over het schadebedrag. Termen als ‘me gehoord voelen’, ‘altijd voor me klaar staan’ of ‘gevoel van erkenning’ zijn belangrijk.

“En dat zijn precies de termen die we veel terughoren. We zijn er dan ook van overtuigd dat ons werk uit veel meer bestaat dan het correct toepassen van de juiste wetten en regels. We zijn er om onze cliënten een - soms nieuwe - toekomst te bieden.” Aan het woord is Huub van Dijk van Nostimos Letselschadedeskundigen, belangenbehartiger van personen die buiten hun schuld gewond zijn geraakt als gevolg van een ongeval, ongeluk of medische fout. En – mochten die personen hierdoor overlijden - van hun nabestaanden.
 
Schrijnende verhalen
“We steken veel energie in het achterhalen van de schuldvraag, we weten hoe we een goede schadeberekening maken en zetten alles op alles om overeenstemming te krijgen over het schadebedrag”, vervolgt Van Dijk. “Maar in de dagelijkse praktijk draait het om veel meer dan die wetten en regels. Daar hebben we namelijk te maken met mensen met soms schrijnende verhalen. Want je zult maar net de dansacademie hebben afgerond, door een appende automobilist worden aangereden en je hele danscarrière in duigen zien vallen. Blij zijn dat de gemeente je de kans geeft om tijdelijk aan het werk te gaan om zo zicht te krijgen op een echte baan. Dan blijkt dat de stoffen waarmee je hebt gewerkt zo giftig zijn, dat je niet alleen je hoop op werk, maar ook je hoop op gezondheid hebt verloren.”
 
Oprechte aandacht
“Als deze slachtoffers bij Nostimos aankloppen voor juridische bijstand, maar ook bij letselschade met minder grote gevolgen, is het belangrijk om de tijd te nemen. Om heel goed te luisteren naar het verhaal. Zeker in de beginfase wil het slachtoffer gehoord worden. Oprecht gehoord worden. Hoe het leven was voor het ongeval, het ongeval zelf inclusief alle emoties en hoe nu verder. Maar de cliënt wil ook gerustgesteld worden. Het gevoel hebben dat zij niet alleen staan, dat ze begrepen worden, dat zaken overdragen worden aan experts die er verstand van hebben én het beste met hen voor hebben.”
 
Regels breder interpreteren
De balans vinden tussen de persoon aan wie het slachtoffer z’n verhaal kwijt kan en de persoon die zich inzet voor de best passende letselschadevergoeding nu en naar de toekomst toe, is soms een wankel evenwicht. “Het is niet onze taak om op de stoel van geestelijke bijstand te zitten, maar een puur zakelijke benadering werkt ook niet. Het is onze taak om toekomstperspectief te bieden. Door ook te vragen naar de plannen en dromen die er waren voor het ongeval. Een jonge bijrijder die zodanig gewond raakt bij een ongeval dat hij zijn beroep niet langer kan uitvoeren, zou normaliter als bijrijder worden gecompenseerd. Zijn droom was echter om chauffeur te worden, capaciteiten die hij ook had. Dan is het aan ons om die functie mee te nemen in de berekening van arbeidsvermogen naar de toekomst toe. Het slachtoffer heeft immers niet gevraagd om het ongeval en de bestaande regels gaan te veel uit van de status op het moment van het ongeval”, besluit de Van Dijk.

Het beste resultaat
Wat al die extra aandacht voor de slachtoffers heeft opgeleverd? In verreweg de meeste gevallen een gunstiger verloop van de zaken. Waarbij de letselschadedeskundigen erin slagen om de wetten en regels zodanig toe te passen dat er recht wordt gedaan aan het slachtoffer, aan de mensen in de nabije omgeving én aan de zaak zelf. Met als resultaat dat het slachtoffer zijn vertrouwen herwint, op de best mogelijke manier zijn leven kan voortzetten en hoop kan houden op een mooie toekomst. 

Over Nostimos
Wilt u meer weten over de werkwijze van Nostimos Letselschadedeskundigen? Bel dan 088 - 667 84 66 of stuur een e-mail naar nieuw@nostimos.nl

Huub van Dijk, directeur van Nostimos Letselschadedeskundigen

  
Geplaatst op 03-05-2019


Share on: