Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 22 mei alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 en een dividend van € 1,74 per aandeel.

Rekening houdende met het betaalde interim dividend resteert een slotdividend van € 1,09 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt op 29 mei 2019 volledig in contanten betaalbaar gesteld.
 

Overige besluiten van de AVA
De AVA heeft verder de volgende besluiten genomen:

  • De herbenoeming van Kick van der Pol tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen.
  • De wijziging van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2020 en de beloning van de Raad van Commissarissen per 1 juli 2019.
  • De benoeming van KPMG als externe accountant voor de boekjaren 2020 tot en met 2024.

  • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2018.

  • De verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht.

  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het op 22 mei 2019 geplaatste kapitaal.

 

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders
Op de AVA was in totaal 71,1% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal aanwezig in persoon dan wel vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt op woensdag 22 mei 2019 per agendapunt bekendgemaakt op de website van asr: asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering.

Geplaatst op 22-05-2019


Share on: