NVGA faciliteert entree nieuwe risicodrager Rhion.digital

Direct na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de NVGA op 10 april 2019 in het Louwman Museum in Den Haag vond een belangrijke introductie plaats. Na een lange en gedegen voorbereiding maakte het NVGA-bestuur bij monde van NVGA-voorzitter Ron Gardenier namelijk bekend dat Rhion Versicherung AG (opererend onder de merknaam rhion.digital) de Nederlandse markt exclusief voor de leden van de NVGA per 1 januari 2020 zal betreden.

Foto vlnr: Berend-Jan Tempelman (Rhion) en Patrick Heuts (NVGA)

Het betreden van de volmachtmarkt is in nauw overleg met het NVGA-bestuur tot stand gekomen, waarbij de rol van de NVGA stimulerend en faciliterend is geweest.

Ron Gardenier: “De NVGA vindt de huidige verschraling van het aanbod niet in het belang van de klant aangezien hij daardoor minder keuze heeft. Als nieuwe toetreders honderd procent geloof hebben in het volmachtkanaal en in staat zijn om goede proposities in de markt te zetten voor volmachtbedrijven en diens klanten, dan beschouwen wij dat als gezonde marktwerking. Rhion is zo’n nieuwe partij en daarom zijn we blij met haar komst.” Volgens Gardenier hoeven verzekeraars actief op de Nederlandse markt dat niet te zien als een bedreiging. “Uitgaan van eigen kracht is mijn devies in deze. Ook signaleren we dat steeds meer volmachtgevers een plafond hanteren in hun volmachttekening wat gezien de groei in het kanaal niet wenselijk is. Dat is eveneens een reden waarom wij ons inspannen voor alternatieve capaciteit en de komst van nieuwe partijen uit het binnen- en buitenland willen faciliteren.”
 

"Het bedrijfsmodel van de Nederlandse verzekeringsmarkt past heel goed bij ons profiel als digitale schadeverzekeraar met sterk geautomatiseerde processen en diensten", benadrukt Christoph Buchbender, lid van de raad van bestuur van Rhion Versicherung AG. Het is de bedoeling om de samenwerking na een opstartfase snel uit te breiden met eigen producten die zijn toegesneden op de behoeften van de Nederlandse klant. "We gaan ook een vestiging in Nederland opzetten", zegt Buchbender. Hij wijst erop dat RheinLand Versicherungsgruppe, waarvan Rhion deel uitmaakt, al verkoopervaring heeft op de Nederlandse markt in de B2B-business. "Tegen deze achtergrond kijken we uit naar de samenwerking met gevolmachtigden in Nederland en de faciliterende rol van de NVGA.”

Geplaatst op 11-04-2019


Share on: