a.s.r. wil in 2020 stoppen met bonussen voor de Raad van Bestuur

a.s.r. heeft aangegeven geen bonussen meer te willen toekennen aan de Raad van Bestuur. Daarnaast wil men ook de salarisverhogingen voor de top gaan inperken. Op woensdag 22 mei kunnen de aandeelhouders over dit voorstel gaan stemmen.

a.s.r. kan de bonussen herinvoeren maar er is gekozen voor een andere invulling. Als het aan a.s.r. ligt dan komen er geen bonussen meer voor de top en de Raad van Bestuur en worden er in het vervolg loonsverhogingen gegeven op basis van de cao. Het overige personeel krijgt er jaarlijks drie procent bij, maar de top van het bedrijf krijgt niets als het slecht gaat met het bedrijf en als het goed gaat maximaal 6 procent.
 
De AvA wordt gehouden op woensdag 22 mei 2019 om 09:30 uur op het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht. De registratie is vanaf 09:00 uur. De AvA is rechtstreeks te volgen via een webcast op de website www.asrnederland.nl en wordt gehouden in het Nederlands, maar is zowel in de zaal als via de webcast in de Engelse taal te volgen via een tolk.
Geplaatst op 09-04-2019

< VorigeVolgende >


Share on: