AFM legt boetes op aan SRLEV en Vivat

AFM legt boetes op aan SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen voor overtreding provisieregels.

SRLEV N.V. en Vivat Schadeverzekeringen N.V. hebben op 17 april 2019 boetes van totaal 400.000 euro opgelegd gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De boetes zijn opgelegd omdat beide verzekeraars in april 2017 voor tussenpersonen een reis naar China hebben georganiseerd. SRLEV heeft hiermee het provisieverbod overtreden. Vivat Schadeverzekeringen heeft met het organiseren van de reis een vergelijkbare provisieregeling overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning.


De overtreding
SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen hebben gezamenlijk een reis naar Beijing in China georganiseerd. Dat deden zij voor 35 medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkten. Doel van de reis was om de genodigden te laten kennismaken met de Chinese cultuur en manier van zaken doen, in het bijzonder waar het ging om Anbang, de uiteindelijke aandeelhouder van beide ondernemingen. De AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning. In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op.


Achtergrond provisieverbod
Door het provisieverbod en vergelijkbare beloningsregelingen bij onder meer pensioen- en schadeverzekeringen, betalen klanten hun financiële dienstverlener rechtstreeks. Adviseurs en bemiddelaars mogen voor deze producten in beginsel geen vergoeding of beloning (provisie) ontvangen van de aanbieder. Gevolmachtigde agenten mogen geen ongepaste commissie ontvangen. Deze verboden zorgen ervoor dat de adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigde agent zich volledig kan richten op de belangen van de klant en niet op oneigenlijke wijze kan worden beïnvloed door aanbieders van verzekeringsproducten. Dergelijke beïnvloeding past niet in een gezonde, open, eerlijke en transparante financiële markt.


Boetehoogte
De AFM vindt in dit geval een boete van in totaal 400.000 euro (per verzekeraar 200.000 euro) passend. Op zichzelf is overtreding van het provisieverbod ernstig, maar de AFM heeft bij het bepalen van de boetes rekening gehouden met de omstandigheden. Dat zijn de relatief geringe omvang van de overtreding, een mindere mate van verwijtbaarheid en de door SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen getroffen maatregelen om herhaling van overtredingen als deze te voorkomen.

Geplaatst op 26-04-2019

Volgende >


Share on: