Nh1816 tevreden met uitspraak arbiter

Een pannetje frituurvet leidde op 2 maart 2018 op Texel tot een brand waarbij vijf huizen verwoest werden. De heer Trap, verzekerde bij Nh1816, woonde in één van de huizen en hij verhuurde in een ander gebouw het appartement waar de brand ontstond.

Gelukkig heeft de heer Trap garantie tegen onderverzekering. Helaas leidde een bovenmatige offerte van een plaatselijke aannemer tot een patstelling. Door de onvrede van de heer Trap besteedde Radar op 10 december 2018 aandacht aan deze kwestie.

De expert van Nh1816 en de expert van de heer Trap konden geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de herbouwkosten. Gezien dit disakkoord is de kwestie conform de polisvoorwaarden voorgelegd aan een arbiter (derde onafhankelijk expert) die hierover afgelopen week een bindende uitspraak heeft gedaan.
 
De expert van Nh1816 stelde voor beide panden de herbouwwaarde van maximaal € 605.000,00 vast. De aannemer van de heer Trap kwam tot een bedrag van € 765.327,78. De arbiter heeft de schade nu definitief vastgesteld op het maximaal uit te keren schadebedrag van € 647.000,00. Over dit bedrag valt niet meer te twisten, immers dit eindoordeel is bindend voor beide partijen. Het bedrag is € 42.000,00 hoger dan Nh1816 in eerste instantie wilde uitkeren maar is ongeveer gelijk aan het bedrag dat, voorafgaand aan de uitzending van Radar, tijdens minnelijke overleg is geboden. Echter, het is bijna € 119.000,00 minder dan de aannemer van de heer Trap zegt nodig te hebben voor herbouw.
 
Nh1816 is tevreden met deze uitkomst en wenst de heer Trap een voorspoedige bouw. Cas Verhage, commercieel directeur, vult aan: “Juist bij deze schade blijkt wat de waarde van een garantie tegen onderverzekering is. Als er geen garantie was geweest dan zou de uitkering nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag van € 495.400,00.”

Bij garantie tegen onderverzekering zijn de stijging van de huizenprijzen en bouwkosten geen belemmerende factoren om tot uitkering over te gaan. Nh1816 vergoedt bij garantie tegen onderverzekering de reële kosten van herbouw ook als die hoger zijn dan het verzekerd bedrag. Door de garantie kan bij akkoord over de schadebegroting worden herbouwd zonder dat verzekerde zelf geld moet bijleggen. “Het is echter onze rol en in het belang van al onze verzekerden dat wij de herbouwkosten redelijk en billijk houden”, besluit Verhage.


Reacties lezers:
Blaak Administratie: Discussie over de waarde loopt zelfs met aandacht van Radar een jaar ….
Claimshulp.nl: Goed dat die brandschade nu eindelijk is beslist. Ik had destijds al mijn ernstige twijfels bij de manier waarop radar de kwestie voorspiegelde.

 
Geplaatst op 19-03-2019


Share on: