20 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven in 2018

Er is 20 miljoen euro uitgekeerd voor slachtoffers van geweldsmisdrijven in 2018. De gemiddelde tijd voor behandeling van een aanvraag werd verkort van 12,6 weken in 2017 naar 10 weken in 2018.

In 2018 werd hard gewerkt aan uitbreiding van de doelgroepen. Met resultaat: vanaf 1 januari 2019 kunnen ook naasten van slachtoffers een aanvraag indienen, als er sprake is van ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Dit hangt samen met de bredere invoering van vergoeding voor zogeheten. 

Het geografische werkgebied van het Schadefonds breidt zich ook uit: de inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba kunnen vanaf komend voorjaar gebruik gaan maken van het Schadefonds

In 2019 gaat het Schadefonds verder met verbetering van de doorlooptijden van aanvragen. Bovendien streven ze ernaar om 100% van de aanvragen binnen 26 weken te behandelen. Ook richt het zich op verdere verbetering van het digitale portaal en de website. “Wij denken op die manier onze bekendheid te vergroten, zodat we meer slachtoffers erkenning kunnen bieden”, aldus Monique de Groot. “Daarom gaan we ook verder met professioneel en actief relatiebeheer om zo de relatie met onze ketenpartners verder te verstevigen en waar mogelijk uit te bouwen.”

Lees hier het Jaarverslag van Schade Fonds Geweldsmisdrijven
Geplaatst op 27-03-2019


Share on: