Vrouwen bij Aegon gelijk beloond

Vorig jaar heeft Aegon als eerste bedrijf in Nederland samen met de vakbonden afspraken gemaakt in haar cao over gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Naar aanleiding van de afspraken is er een onderzoek gestart of er sprake is van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen Aegon, waaruit blijkt dat er gemiddeld geen beloningsverschil is tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken bij het onderzoek, zijn zaken als leeftijd, werkervaring, arbeidsduur en andere achtergrondfactoren meegewogen. 

Als er geen rekening wordt gehouden met verschillende achtergrondvariabelen tussen mannen en vrouwen in de vergelijking, is er wel een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, van ruim 900 euro bruto per maand. De voornaamste oorzaak daarvan is dat er meer mannen in de hogere functies zitten. 
 
Edixhoven: diversiteit binnen onze organisatie blijven bevorderen
CEO Aegon Nederland Maarten Edixhoven: “Het uitgangspunt van het onderzoek was: gelijk loon voor gelijk werk. Op dat punt gaat het gemiddeld gezien gelukkig prima. We zullen ons blijven inzetten om relatief meer vrouwen op zwaardere functies te krijgen. Breder dan dat is ons doel: de diversiteit binnen onze organisatie bevorderen. Dit onderzoek naar gelijk loon voor gelijk werk is een belangrijke eerste stap. Diversiteit gaat echter niet alleen over gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook over kansen voor groepen die niet altijd vooraan staan als er een vacature is. Ik wil dat wij een bedrijf zijn dat meer dan nu een afspiegeling is van de samenleving en van ons klantenbestand. Daar blijf ik me graag voor inzetten!”
 
Onderzoeksmethode voor iedereen beschikbaar
HR-Analytics bureau AnalitiQs heeft in opdracht van Aegon het onderzoek uitgevoerd. Er is gemeten in de geest van de methode die door het CBS is gebruikt in het landelijk onderzoek naar gelijk loon voor gelijk werk. Daar waar het CBS naar sectoren kijkt, spitst dit onderzoek zich toe op één bedrijf. Het onderzoek betreft alle medewerkers die onder de cao vallen. AnalitiQs en Aegon stellen de onderzoeksmethode die is gehanteerd graag ter beschikking aan andere bedrijven die ook gelijke beloning van mannen en vrouwen willen onderzoeken. De methode is via deze linkbeschikbaar als download.
 
Edixhoven: “Ik stond er vorig jaar van te kijken dat wij het eerste bedrijf waren in Nederland dat in de cao heeft vastgelegd gelijke beloning te willen. En dat collega-directeuren aan mij vroegen: maar wist je echt niet wat er uit het onderzoek zou komen? Het antwoord is nee. Wat ik wel weet: het is 2019, mannen en vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk en we weten uit alle onderzoeken dat diversiteit in teams tot betere prestaties leidt. Ik hoop dat andere bedrijven deze stap ook willen zetten en iedereen dezelfde kansen willen geven.” 
 
Geplaatst op 11-02-2019


Share on: