Symposium Zorgschade op 23 mei

De Letselschade Raad organiseert op 23 mei het Symposium Zorgschade op de KNVB Campus in Zeist.


Aanleiding symposium
Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd. Het valt hierbij op dat soms de essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een letselschadezaak. Om u meer inzicht te geven in de achtergronden, maar ook in de dagelijkse realiteit van mensen die met zorgschade te maken hebben, hebben zorgschadedeskundigen in samenwerking met De Letselschade Raad een middagvullend programma samengesteld,


Inhoud
Tijdens het symposium willen wij graag met u stilstaan bij de volgende zaken:
Wat is zorgschade? Wat is een zorgschadedossier? Welke problemen ondervindt de branche bij de behandeling van een zorgschadedossier? Weke oplossingen zijn er? Hoe verhouden de juridische discussie en de discussie over publieke en private regelingen zich tot de praktijk?
De rode draad tijdens deze informatieve middag is met name de vraag: Wat is in het belang van het slachtoffer?


Recht, wetenschap en praktijk bijeen
Deskundigen vanuit juridische en wetenschappelijke hoek, behandelaars van de diverse branchepartijen en zorgschadedeskundigen nemen u mee in het onderwerp zorgschade.


Datum, tijd en locatie

  • Donderdag 23 mei 2019
  • 12:00 – 18:00 uur inclusief lunch en borrel
  • KNVB Campus Zeist 

Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor het symposium. Meer informatie over het programma en over de mogelijkheid om in te schrijven volgt binnenkort.

Geplaatst op 21-02-2019


Share on: