Op zes maart een SAR symposium over gevolgen Brexit voor de verzekeringsbranche

Op woensdag zes maart organiseert de Stichting Assurantie Registratie (SAR) voor de ingeschreven RAiA’s, RGA’s en RMiA’s een eenmalig mini-symposium over de gevolgen van de Brexit voor de verzekeringsbranche.

Tijdens deze bijeenkomst, die van 16.00 tot ca. 18.30 uur wordt gehouden in hotel en conferentiecentrum Woudschoten in Zeist, belichten twee gastsprekers de laatste stand van zaken met betrekking tot de Brexit alsmede de implicaties voor de verzekeringsmarkt.

De beide inleiders zijn Raimond Nicodem, Program Director Brexit Restructurring & Delivery van Nicodem & Company en mr. Cees de Jong, onafhankelijk consultant Insurance Regulation & Supervision en tevens als onderzoeker verbonden aan het UVA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Beide gastsprekers zijn specialist op het gebied van de Brexit. 

In een toelichting op het thema schrijft de SAR: “De Brexit is een 'once in a lifetime-ervaring' en, omdat er zoveel over gesproken wordt, is het steeds lastiger om te weten wat het verschil is tussen de 'harde' en de 'zachte' Brexit en een No Deal. En uiteraard wat de gevolgen zullen zijn bij welke variant ook. Maar wat wel duidelijk is, is dat volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel nagenoeg geen enkele onderneming klaar is voor de Brexit. Ook volgens Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, is het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende voorbereid op de Brexit.
 
Belangrijk voor het intermediair, ongeacht de uitkomst van de Brexit: er zijn consequenties voor het bedrijfsleven, dus ook voor de verzekeringsmarkt. Voor verzekeraars en (her)verzekeringstussenpersonen met een zetel in het VK kan de Brexit betekenen dat zij hun Europees paspoort en daarmee hun toegang tot de interne markt verliezen. Andersom kan de Brexit belemmeringen opwerpen voor verzekeraars, gevolmachtigd agenten en tussenpersonen met een zetel in Nederland die actief zijn of willen worden op de markt in het VK. Kortom: het zijn spannende tijden!“
 
Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.10 uur Brexit: Eerste hulp en verder door Raimond Nicodem
17.00 uur Pauze
17.10 uur Brexit, Implicaties voor de verzekeringsmarkt door Cees de Jong
18.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
18.30 uur Afsluitende borrel
 
Leden van het RAiA, RGA en RMiA kunnen zich aanmelden via het ledenplatform van de Stichting Assurantie Registratie met gebruikmaking van hun SAR-account.

Geplaatst op 06-02-2019


Share on: