Jan Holsboer voorzitter van de Raad van Commissarissen van NN Group NV treedt af

NN Group maakt vandaag bekend dat Jan Holsboer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NN Group NV, heeft besloten af te treden na de jaarlijkse algemene vergadering (AVA) op 29 mei 2019. De Raad van Commissarissen heeft David Cole verkozen als Jan Holsboer's opvolger.

Jan Holsboer werd op 1 maart 2014 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en op 7 juli 2014 benoemd tot voorzitter. In juni 2016 werd hij herbenoemd als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. David Cole is per 1 januari 2019 benoemd in de Raad van Commissarissen.

 
Jan Holsboer: 'Na een carrière van meer dan 50 jaar in de financiële dienstverlening en voornamelijk in de verzekeringssector, heb ik besloten dat het tijd is om af te treden als lid van de Raad van Commissarissen van NN Group. Het was een voorrecht deel uit te maken van de reis van NN Group, van de scheiding van ING Groep, de IPO in juli 2014 tot aan de acquisitie en daaropvolgende integratie van Delta Lloyd Groep. Ik wil graag mijn collega's in de Raad van Commissarissen, de Executive en Management Boards en alle NN-medewerkers bedanken voor hun vertrouwen en hun samenwerking in de loop van de jaren. Ik ben trots op de prestaties van NN en het gegeven dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor de toekomst. Ik wens mijn opvolger, David Cole, mijn collega's van de Raad van Commissarissen en NN veel succes. '

 

Lard Friese, CEO van NN Group: 'Ik vind het een eer en een genoegen om de afgelopen 5 jaar nauw te hebben samengewerkt met Jan Holsboer. Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van NN. Namens de Executive and Management Boards wil ik mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor het mentorschap van Jan, zijn betrokkenheid bij het bedrijf en zijn niet-aflatende steun. Tegelijkertijd verwelkom ik het besluit van de Raad van Commissarissen om David Cole als nieuwe voorzitter te kiezen en ik zie uit naar onze toekomstige samenwerking. '

 

De benoeming van David Cole als voorzitter is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse toezichthouder. Jan Holsboer zal zijn taken als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen tot en met de AVA op 29 mei 2019 voortzetten om te zorgen voor een soepele overgang naar zijn opvolger.

 

Verder heeft de Raad van Commissarissen besloten Hélène Vletter-van Dort voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Zij is sinds 6 oktober 2015 lid van de Raad van Commissarissen. Het voorstel voor herbenoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AvA.

 

Geplaatst op 16-02-2019


Share on: