Het onderschatte gevaar van lithiumbatterijen

Lithiumbatterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Wet- en regelgeving om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter. Burghgraef van Tiel & Partners publiceert vandaag haar visie op een veiligere opslag van lithiumbatterijen, een document dat hard nodig is.

De lithiumbatterij: een onderschat gevaar
Elektrische technologie is haast niet meer weg te denken uit ons leven: het zorgt ervoor dat we overal bereikbaar kunnen zijn, ons gemakkelijk kunnen verplaatsen en ons ook nog eens kunnen vermaken. Het probleem is echter dat de ontwikkelingen omtrent elektrische technologieën zo hard gaan dat de veiligheid in het geding komt. Veel elektrische voorwerpen brengen namelijk ook een onderschat gevaar met zich mee: de lithiumbatterij. Ze zijn onder andere te vinden in telefoons, drones, elektrische sigaretten, voertuigen en vele andere gebruiksvoorwerpen die in steeds grotere aantallen onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. Lithiumbatterijen zijn erg gevaarlijk omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Door een productiefout of mechanische beschadiging kunnen deze in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk zal ontbranden, hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige gassen en gepaard gaat met enorme steekvlammen en soms zelfs explosies tot gevolg heeft.
 
Er moet snel worden ingegrepen
Met de toename van de toepassingen van lithiumbatterijen, neemt dan ook het aantal branden fors toe en daarmee helaas ook de kans op schade en (dodelijke) slachtoffers. “We zijn in Nederland al een paar keer door het oog van de naald gekropen,” stelt Ronald Koster van Burghgraef van Tiel & Partners, een onafhankelijk inspectiebureau dat zich al sinds jaar en dag inzet voor een (brand)veiliger Nederland en voorloper is op het gebied van beveiliging en beveiligingsmaatregelen. Ronald en zijn collega’s komen bijna dagelijks bij bedrijven over de vloer waar een “lithiumprobleem” speelt. Om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is het dan ook van cruciaal belang dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Op dit moment is er echter nog geen wet- en regelgeving om een juiste en veilige opslag van lithiumbatterijen te reguleren.

 
Het voorkomen van slachtoffers en het beperken van schade
In samenwerking met FSE Support is Burghgraef van Tiel & Partners in 2018 begonnen met het beschrijven van hun visie voor een veilige en verantwoorde manier om lithiumbatterijen op te slaan. Het resultaat is een levendig document waarin eenduidige en consequente richtlijnen en veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen. Het document is geschreven vanuit het oogpunt van brandveiligheid, waarbij het voorkomen van slachtoffers en het beperken van het risico op schade voorop staan,” vertelt Ronald Koster. “De branden die lithiumbatterijen kunnen veroorzaken kunnen helaas niet voorkomen worden, maar de schade kan aanzienlijk beperkt worden.” De richtlijnen blijven up-to-date. Omdat techniek altijd in ontwikkeling is, zal het document, wanneer dat nodig is, van tijd tot tijd worden herzien, zodat de richtlijnen up-to-date blijven. Daar waar de wetgeving nog op zich laat wachten, zal het document met daarin de visie van Burghgraef van Tiel & Partners, helpen om het potentiële gevaar dat de lithiumbatterij met zich meebrengt, zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Daarnaast leent het document zich uitstekend, om als input te dienen voor het ontwikkelen van de PGS-37 norm.
 
Geplaatst op 18-02-2019


Share on: