Brancheregister brengt de schademarkt in beeld

In ons brancheregister vindt u alle bedrijven die er toe doen in de schademarkt. Deze week DE BUREAUS te UTRECHT in beeld.

Een letselschadezaak draait om mensen.

Bij de Bureaus werken 5 soorten professionals intensief samen, dit zijn rekenkundig experts, herstelcoaches, arbeidsdeskundigen, medisch adviseur en mediators. De Bureaus houdt de volgende kernwaarden hoog in het vaandel: Onafhankelijkheid - Neutraliteit - Transparantie.


Onafhankelijkheid
De Bureaus zijn onafhankelijk. Geen van de medewerkers van de Bureaus heeft enige binding met een slachtoffer-/ belangenbehartigersorganisatie, advocatenkantoor, assurantiemakelaar of (aansprakelijkheids)-verzekeraar


Bij de Bureaus vinden ze het belangrijk dat alle betrokkenen aan het einde van het traject het gevoel hebben dat ze zijn gehoord en dat hun input van belang is geweest om tot de beste afwikkeling te komen. Zij leveren dan ook zo veel mogelijk een persoonlijke aanpak. Zo beschikken de medisch adviseurs in Utrecht over een eigen onderzoeksruimte waarin zij betrokkenen kunnen ontvangen en onderzoeken. Dat versnelt het ontstaan van een vertrouwensband en zorgt er voor dat de medisch adviseur een completer medisch beeld krijgt.


De Bureaus: https://schade-magazine.nl/almanak/de-bureaus-bv/281


De NAW-gegevens en het telefoonnummer in ons Brancheregister zijn gratis. Ontbreken uw bedrijfsgevens in het Brancheregister of wilt u uw bedrijfsgegevens erin verder uitbreiden met een link + logo + specialisaties, neem dan contact op met EMG b.v 040-8428716 of stuur een mail naar info@schade-magazine.nl
 

EMG b.v.
Geplaatst op 26-02-2019


Share on: