Automobielsector ziet China als voorloper in elektrische mobiliteit

De wereldwijde automobielsector ziet China als dé grote voorloper op het gebied van elektrische mobiliteit en verwacht dat het land op de korte termijn de grootste producent van volledig elektrische voertuigen zal zijn.

Sterke groei
Door de sterke groei van de middenklasse en de milieuvervuiling bestaat in het land een grote vraag naar elektrische auto’s, auto's die in aanschaf ook nog eens sterk gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. Door haar voortrekkersrol maakt China andere landen ook steeds afhankelijker van de kennis en kunde die het land op het gebied van elektrische mobiliteit opbouwt.Uit de Global Automotive Executive Survey 2019 (de 20ste editie) van KPMG blijkt dat bijna de helft van de executives in de automobielbranche verwacht dat China de komende tijd een nog grotere voorsprong zal opbouwen op andere landen als het gaat om de ontwikkeling van voertuigen die met elektrische batterijen worden voortgedreven. KPMG peilt ieder jaar de verwachtingen van ruim 1.000 executives in de automobielsector en bijna 2.000 consumenten. “China is op dit moment één van de drie grootste producenten van batterijcomponenten”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: “Ook dat is een reden waarom het land voorop wil lopen bij de ontwikkeling van de technologie voor volledig elektrische auto’s." 

 

Beschikbaarheid grondstoffen bepaalt wijze van aandrijving
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat zowel de executives in de branche als de consumenten verwachten dat de beschikbaarheid van ruwe grondstoffen in ieder land bepalend zal zijn voor de aandrijflijntechnologie die landen zullen omarmen. Zo’n 70% voorziet dat landen die over veel ruwe grondstoffen beschikken zoals olie en gas, zich zullen concentreren op verbrandingsmotoren en brandstofcellen. Kramer: “Dat geldt bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten. Landen die over veel grondstoffen beschikken voor de ontwikkeling van elektrische batterijen, zoals China, zullen zich focussen op elektrische aandrijving. Chinese managers verwachten dat in 2040 zo’n 35% van de voertuigen in het land volledig elektrisch zal zijn.” 

 

Voorlopig geen internationale standaard
Wereldwijd zullen in 2040 naar verwachting diverse soorten aandrijving naast elkaar bestaan. Kramer: “En de verdeling is redelijk gelijk. Batterij aangedreven elektrische auto’s (BEV’s) nemen zo’n 30% voor hun rekening, hybridevoertuigen 25%, voertuigen met brandstofcellen 23% en auto’s met een interne verbrandingsmotor ook 23%. Eén internationale standaard is de komende jaren dan ook niet aan de orde. De wereld is wat dat betreft verdeeld, verdeeldheid die met name wordt ingegeven door de nationale regelgever en de industriële politiek die ieder land voert. In tegenstelling tot Europa is vooral in Azië en de Verenigde Staten sprake van een duidelijke en krachtige politiek die richting geeft aan de automobielsector in het land. De kansen van West-Europa om wereldwijd een rol te kunnen blijven spelen liggen met name op het gebied van “Internet of Things” technologie en automatisering omdat er aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden op het gebied van de connectiviteit van voertuigen.” 

 

Vooral hybridevoertuig in beeld bij consument
De meerderheid van de consumenten blijkt wereldwijd op dit moment vooralsnog terughoudend te zijn om op grote schaal over te stappen naar een volledige elektrische voertuig. Hybridevoertuigen staan bij consumenten bovenaan als zij een nieuwe auto moeten aanschaffen. En ook de interne verbrandingsmotor staat hoog op de lijst. Kramer: “Consumenten blijken de volledig elektrische auto vandaag de dag nog niet massaal in het vizier te hebben. Mensen zien de prijs van een volledig elektrisch voertuig, het opladen van de batterij en het bereik als de belangrijkste barrières zien om de stap naar het elektrisch rijden te zetten. Eén op de drie consumenten geeft aan dat de prijs het grootste obstakel is. En consumenten geven aan dat de infrastructuur die een probleemloos vervoer moet garanderen nog lang niet optimaal is. De signalen zijn zeer positief, maar de grote omschakeling moet nog plaatsvinden”

 

Samenwerking essentieel
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de executives zich bewust zijn van het feit dat samenwerking in de branche essentieel is en dat geen enkel bedrijf zelfstandig overeind kan blijven. Kramer: “Vervoer van personen en goederen zal in de toekomst verder naar elkaar toegroeien. Mobiliteit en logistiek komen samen in één ecosysteem. In dat systeem wordt het onderscheid steeds belangrijker tussen stedelijke mobiliteit, grootstedelijke mobiliteit en mobiliteit daarbuiten. Er is niet één oplossing. Bedrijven die in staat zijn om in deze verschillende gebieden maatwerk te leveren in combinatie met de noodzakelijke technologie en infrastructuur, zoals 5G, een voldoende fijnmazig laadpalennetwerk, een aangepaste verkeersinfrastructuur, gaan in de toekomst de toon zetten.”

Bron gegevens; KPMG
Geplaatst op 11-01-2019

< VorigeVolgende >


Share on: